Trang chủ
English
Tin nổi bật
Website sở ngành
Tin các ban ngành liên quan
 Bản in     Gởi bài viết  
Công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010-2015 trên địa bàn Huyện 
 Xác định công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng là chức năng lãnh đạo của Đảng, là một nội dung của phương thức lãnh đạo là bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng.
 Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Thường vụ huyện ủy, UBKT huyện đã xây dựng chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa; xây dựng và ban hành quy chế làm việc của UBKT huyện ủy. Hằng năm, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát cụ thể bằng việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của BTV huyện ủy, UBKT huyện ủy, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở và UBKT cấp ủy cùng cấp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với thực tiễn ở từng chi, đảng bộ cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy các cấp trong Huyện quan tâm chỉ đạo và thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm sát với tình hình thực tế của địa phương. Chất lượng kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được chú trọng từ khâu xây dựng chương trình, quy trình đến các bước tổ chức thực hiện đã từng bước ngăn chặn, hạn chế vi phạm của cán bộ, đảng viên, giảm bớt những bức xúc của nhân dân, nâng cao lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh và tham gia có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Trong nhiệm kỳ vừa qua Cấp ủy tiến hành thành lập 11 đoàn kiểm tra chuyên đề đối với 87 tổ chức cơ sở đảng. Nội dung kiểm tra chủ yếu là công tác xây dựng Đảng và cũng cố hệ thống chính trị, công tác quy hoạch bố trí cán bộ, công tác giải quyết tố cáo, về những điều đảng viên không được làm. Việc thực hiện tiêu chuẩn cấp ủy viên, tiêu chuẩn đảng viên, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao…
Ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện luôn nêu cao trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32 – Điều lệ Đảng.
Bên cạnh công tác kiểm tra, công tác giám sát cũng là một nhiệm vụ thường xuyên, trong đó có giám sát chuyên đề được các cấp ủy Đảng, UBKT các cấp tập trung thực hiện.Tập trung giám sát việc chấp hành nguyên tắc sinh hoạt đảng, việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 26 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, việc quán triệt, triển khai Nghị quyết đại hội đảng các cấp. Qua đó kịp thời góp ý, chấn chỉnh, uốn nắn những hạn chế, thiếu sót của cấp ủy, tổ chức và đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Hội nghị cán bộ chủ chốt tổng kết công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2010-2015

Công tác kiểm tra, giám sát qua 05 năm của Cấp ủy các cấp và UBKT HU luôn được thực hiện đúng quy trình, có kết luận rõ ràng; việc xử lý kỷ luật những trường hợp vi phạm đảm bảo nghiêm minh, khách quan, chính xác, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp trên, góp phần trong việc giáo dục, rèn luyện đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.

Nguyễn Thị Luyến

 

[Trở về]
Thông báo mới
Báo điện tử
myanmar adventure travel | vận tải bắc nam | taxi tải | bán vật tư quảng cáo alu mica| bo chia hdmi | máy chạy bộ | cau thang inox | gian hàng online | sửa máy giặt | du lịch thái lan | gối thảo dược
Unicode | Góp ý
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÙ ĐỐP, TỈNH BÌNH PHƯỚC
ÐC: Ð.Lê Hồng Phong, Khu Phố Thanh Xuân – Thị trấn Thanh Bình – Huyện Bù Ðốp -
Chịu trách nhiệm: Mai Văn Sang - Chánh văn phòng ÐT: 0651.3563.572 – Fax: 0651.3563.583
( Email: vphdndubnd.hbdo@binhphuoc.gov.vn or webbudop@gmail.com )
Quản trị mạng: Mr. Tình – ÐT: 0651.3564.150 DÐ: 0964 300139 or 0919300139
vé máy bay lý hải |Trường Cao đẳng Dược Hà Nội| Trung cấp Dược| Tuyển dụng Y Dược |Diễn đàn sinh viên Y Dược| gian hàng online