Trang chủ
English
Tin nổi bật
Website sở ngành
Danh Bạ
 Bản in     Gởi bài viết  
Danh bạ Tổ chức - Cá nhân 
 DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÙ ĐỐP
 
 
STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ, VỊ TRÍ VIỆC LÀM
ĐIỆN THOẠI
CƠ QUAN
ĐIỆN THOẠI
CÁ NHÂN
SỐ FAX
 
KHỐI ĐẢNG
 
Thường trực Huyện ủy
 
Hà Anh Dũng
Bí thư
 
0918143933
 
 
Phạm Công Đức
Phó bí thư thường trực
 
0918090130
 
 
 
 
 
 
 
1
Văn phòng Huyện ủy
 
Trịnh Tiến Tâm
Chánh văn phòng
06513563561
0988933234
 
 
Nguyễn Thế Dương
PVP
06513563561
0914418739
 
 
Đỗ Xuân Đăng
PVP
 
 
 
Nguyễn Trung Hiếu
Thái Thị Huỳnh Trang
Mai Văn Hải
Hoàng Thị Ánh tuyết
Tổng hợp
06513563560
 
 
 
Đoàn Thị Thảo
Lý Thị Dung
Văn thư
06513563560
 
 
 
Trần Thị Hồng Nguyên
Quản trị - hành chính
06513563560
 
 
 
Trần Thị Thu Hồng
Công nghệ thông tin
06513563560
 
 
 
Đặng Thị Thơm
Kế toán
06513563561
 
 
2
Ban tổ chức Huyện ủy
 
Chung Văn Hoan
Trưởng Ban
06513563580
0918687926
 
 
Nguyễn Sỹ Anh
Phó Ban
06513563680
0918832438
 
 
Phạm Thị Thảo
Phó Ban
06513563680
0918688060
 
 
Võ Mạnh Hùng
Phó Ban
06513563680
0975093400
 
 
 
Tổng hợp
06513563680
 
 
3
Ban tuyên giáo Huyện ủy
 
Phạm Văn Tình
Trưởng Ban
06513564183
0918615717
 
 
Văn Thị Ngọc Điệp
Phó Ban
 
0948266167
 
 
Bùi Hải Chung
Phó Ban
 
0978916160
 
 
 
Tổng hợp
06513563595
 
 
4
Ủy ban kiểm tra Huyện ủy
 
Trần Đức Nha
Chủ nhiệm
 
0918832572
 
 
Nguyễn Quang Chí
Phó chủ nhiệm
 
0978094821
 
 
 
Tổng hợp
06513563591
 
 
5
Ban Dân vận Huyện ủy
 
 
 
 
 
 
 
Hoàng Văn Phước
Phó Ban
 
0918102733
 
 
Phạm Thị Thanh Lâm
Phó Ban
 
0918027595
 
 
 
Tổng hợp
06513563592
 
 
6
Trung tâm bồi dưỡng chính trị
 
Trần Văn Hiệu
Giám đốc
 
0918422350
 
 
 
Tổng hợp
06513564022
 
 
I
TT. HĐND-UBND
1
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 
Phạm Công Đức
 
 
 
 
 
Nguyễn Hoành Sơn
 
06513507879
 
 
 
Nguyễn Thị Việt Hồng
 
06513564571
 
 
2
THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN
 
Đoàn Văn Thảo
 
 
 
 
 
Đặng Thế Nhàn
 
 
 
 
 
Diệp Hoàng Thu
 
 
 
 
II
13 PHÒNG BAN
1
VĂN PHÒNG HĐND-UBND
 
Mai Văn Sang
Chánh văn phòng
06513563572
0974162030
 
 
Trần Văn Chiêu
Phó văn phòng TH
06513564064
0985939828
 
 
Lưu Phách
Phó văn phòng QT-HC
06513563583
0919765090
 
 
Thiều Quang Tâm
Chuyên viên Nội chính
06513564150
 
 
 
Nguyễn Minh Chiến
Chuyên viên Kinh tế
06513564150
 
 
 
Phan Thị Thu Trang
Chuyên viên Văn xã
06513564150
 
 
 
Trần Mạnh Điệp
Chuyên viên Hội đồng
06513564571
 
 
 
Đậu Trọng Tình
Chuyên viên CNTT
06513564150
 
 
 
Nguyễn Thị Mận
Nguyễn Văn Tuấn
Văn Thư
Lưu trữ
06513563583
 
 
 
 
 
 
Lê Thị Hạnh
Kế toán trưởng
06513563675
 
 
 
Nguyễn Thị Liễu
Kế toán
 
 
 
 
Một cửa điện tử
06513556777
 
 
2
PHÒNG NỘI VỤ
 
Lê Thị Phương
Trưởng phòng
 
0946496658
 
 
Phạm Hùng Phong
Phó Trưởng phòng
 
0914117625
 
 
Nguyễn Hải Nam
Chuyên viên
06513563848
0984077979
 
 
Bùi Ngọc Định
Chuyên viên
06513563848
0917617617
 
 
Nguyễn Thị Đoan Trang
Chuyên viên
06513564339
0975800210
 
 
Phạm Thị Mai Quyền
Chuyên viên
06513563848
0938523883
 
 
Phan Thị Bích Ngân
Chuyên viên
06513564339
0989112002
 
 
Nguyễn Thị Thu Hằng
Chuyên viên
06513564339
0987473673
 
 
Trần Đình Vận
Kho lưu trữ
06513563848
0988882554
 
 
Thái Bình Trọng
Kho lưu trữ
06513564339
0988922944
 
 
Cao Thị Hồng Trang
Văn thư
06513563848
0983507209
 
3
PHÒNG DÂN TỘC
 
 Nguyễn Hùng Cường
 Q. Trưởng phòng
0965699780
 
 
 
 Nguyễn Văn Tiến
 
06513564667
 
 
 
 Trần Văn Vinh
 
06513564667
 
 
4
PHÒNG NN&PTNT
 
Huỳnh Thanh Vũ
Trưởng phòng
 
 
 
 
Đặng Trọng Nam
Phó trưởng phòng
 
 
 
 
Đoàn Mạnh Quang
Phó trưởng phòng
 
 
 
 
Trần Tuấn Anh
Chuyên viên
 
 
 
 
Hồ Thị Đào
Chuyên viên
 
 
 
 
Đỗ Thị Hoài Nhi
Chuyên viên
 
 
 
 
Trương Công Phước
Chuyên viên
 
 
 
 
Trần Trọng Thục
Chuyên viên
 
 
 
 
Nguyễn Thị Thu Hà
Chuyên viên
 
 
 
5
PHÒNG LAO ĐỘNG & TBXH
 
Dương Thị Xuấn
 Trưởng Phòng
06513.563. 585
0918.832.385
 
 
Nguyễn Minh Phong
 Phó Phòng
06513.563. 585
0988.933.238
 
 
Đặng Văn Sỹ
 Phó trưởng phòng
06513.563.585
0979.194.772
 
 
Nguyễn Văn Thắng
 Chuyên viên
06513.563.585
0166.519.6337
 
 
Lê Thị Kiếm
 Kế toán
06513.608.048
0169.975.6800
 
 
Nguyễn Thị Huyền
 Cán sự
06513.563.585
0987.686.077
 
 
Nguyễn Thị Bích Loan
 Bộ phận văn thư
06513.563.585
0988.932.030
06513.563.585
 
Đinh Thị Lan Anh
 Chuyên Viên
06513.563.585
0963.797.759
 
 
Hoàng Thanh Bình
 Một cửa điện tử
06513.563.585
0917.464.258
 
6
PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG
 
Tạ Đình Quảng
Trưởng Phòng
06513563578
0918090129
 
 
Nguyễn Văn Phong
P.Trưởng Phòng
06513563578
0919242789
 
 
Võ văn Truyền
P.Bí Thư Chi Bộ
06513563578
0913129729
 
 
Văn Công Danh
Chuyên Viên
06513563578
0913129724
 
 
Vũ Ngọc Hạnh
Chuyên Viên
06513563578
0918832579
 
 
Nguyễn Văn Sơn
Chuyên Viên
06513563578
0988464479
 
 
Phạm Quang Đại
Cán sự
06513563578
01627444348
 
7
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH
 
Nguyễn Anh Tài
Trưởng phòng
 
0985566979
 
 
Đỗ Minh Thắng
 Phó trưởng phòng
 
0988417210
 
 
 
Văn thư
06513563599
 
 
 
 
 
 
 
 
8
PHÒNG TÀI NGHUYÊN – MÔI TRƯỜNG
 
Vũ Văn Hiếu
Trưởng phòng
 
0918197706
 
 
Lê Phương Ngọc
Phó phòng
 
0918688638
 
 
Đoàn Thị Ngọc Ngân
Kế Toán – Văn thư
 
0974419719
 
9
THANH TRA HUYỆN
 
Phạm Hữu Long
Chánh Thanh tra
06513.563.646
0972635375
 
 
Trương Đình Bắc
P.Chánh Thanh tra
06513.563.646
0919352502
 
 
 
Phòng tiếp dân
06513.563.597
 
 
10
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
 
Lê Đình Cóong
Trưởng phòng
 
0983563648
 
 
Vũ Thị Chiến
Phó phòng
 
0976958559
 
 
Nguyễn Hữu Nhuận
Phó phòng
 
0918924333
 
 
Phan Văn Quân
Tổ chức
 
0987508090
 
 
 Nguyễn Thị Thắm
Văn thư
06513563586
0976685556
 
 
 
 
 
 
 
11
PHÒNG Y TẾ
 
 Nguyễn Hoài Anh
 Trưởng phòng
 
0918095804
 
 
 Nguyễn Thị Ái Nhi
 Văn phòng
06513564021
 
 
 
 Đàm Văn Thịnh
 
 
12
PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN
 
Nguyễn Văn Thịnh
Trưởng phòng
0651.3563.590
0918.615.570
 
 
Lê Đình Hiệu
Phó Trưởng phòng
nt
0918.410.117
 
 
Nguyễn Thị Thùy Dương
Phó Trưởng phòng
nt
0986.525.566
 
 
Ngô Đức Duy
Chuyên viên
nt
0977.704.977
 
 
Nguyễn Mạnh Chung
Chuyên viên
nt
0985.651.459
 
 
Nguyễn T Bích Huệ
Chuyên Viên
nt
0972.491.340
 
13
PHÒNG TƯ PHÁP
 
Nguyễn T.Thanh Hương
 
06513563582
0911470339
 
 
Hà Tuấn Anh
 
06513563582
0919018080
 
 
Nguyễn Hùng Vương
 
06513563582
0988342300
 
 
Lê Đức Thuấn
 
06513563582
0989933235
 
III
CÁC XÃ THỊ TRẤN
1
UBND xã Hưng Phước
 
Hồ Tấn Đắc
BT. Đảng ủy
 
0913 129 744
 
 
Phan Văn Hùng
PBT. Đảng ủy
 
0973 795 830
 
 
Nguyễn Hữu Duệ
CT. UBND
 
0974 559 864
 
 
Vũ Thị Hạnh
PCT. HĐND
 
01655 431 470
 
 
Nguyễn Đức Thắng
PCT. UBND
 
0979 515 133
 
 
Lê Thị Hồng Thịnh
PCT. UBND
 
0983 977 110
 
 
Hoàng Văn Chương
Văn phòng
0651 360 7787
0986 500 470
 
 
Nguyễn Thị Kiều Thu
0976 967 127
 
 
Nguyễn Thị Ngọc Bích
Văn thư
 
0977 867 629
 
 
Võ Tiến Hùng
Địa chính – XD
 
0919 120 357
 
 
Lưu Xuân Xiêm
CHT.QS
 
0975 070 646
 
 
Nguyễn Văn Phúc
PCHT.QS
 
0944 105 149
 
 
Võ Thành Nam
PCHT.QS
 
0974 424 825
 
 
Trịnh Xuân Đạt
Trưởng CA
 
0984 745 023
 
 
Lê Minh Hiếu
PT. Công an
 
0975 433 136
 
 
Lê Thắng Mỹ
PT. Công an
 
0977 563 225
 
 
Đoàn Văn Lợi
CT. MTTQ
 
01664 624 179
 
 
Nguyễn Xuân Hạ
CT. Hội CTĐ
 
01676 774 509
 
 
Lâm Văn Ngọc
CT. Hội CCB
 
0969 316 390
 
 
Phan Binh
CT. Hội NCT
 
01655 894 228
 
 
Nguyễn Văn Mịch
CT. Hội ND
 
01669 621 299
 
 
Trần Thị Hồng Nga
CT. Hội PN
 
01694 447 224
 
 
Nguyễn Thị Sen
PCT. Hội PN
 
01674 491 050
 
 
Đặng Thị Mỹ Lành
BT. ĐTN
 
01647 451 574
 
 
Trần Thị Trang
PBT. ĐTN
 
0989 241 422
 
      2
UBND xã Phước Thiện
 
Nguyễn Ngọc Trung
BT. ĐU
 
0984620207
 
 
Đặng Văn Cừ
PCT. HĐND
 
0985831078
 
 
Nguyễn Đức Huy
CT. UBND
 
0946833044
 
 
Đặng Văn Sáng
PCT. UBND
 
0974476272
 
 
Đinh Văn Bàng
PCT. UBND
 
0983600024
 
 
Phạm Văn Qúy
Trưởng công an
 
0916500667
 
 
Phạm Hoa Vân
Xã đội trưởng
 
0977842714
 
 
Xuân Thị Thanh Hường
PCT. UBMTTQVN
 
01663328836
 
 
Phạm Thị Na
CT. HPN
 
01635189319
 
 
Đào Qúy Hợi
BT. ĐTN
 
01697918396
 
 
Hoàng Thị Thơ
CT. HND
 
0972484156
 
 
Nguyễn Thị Đĩa
CT. HNCT
 
01682091954
 
 
Trần Minh Tuân
CT. HCCB
 
0914450028
 
 
Nguyễn Văn Hải
Ngô Thị Lệ
Trần Thị Huyên
Nông Văn Thái
Văn phòng
 
0984363933
01695925027
0967070248
0905317933
 
 
Phạm Thị Thu Oanh
Văn thư
 
0976302837
 
3
UBND xã Thiện Hưng
 
Phan Trung Thành
Bí thư Đảng ủy
 
0918680546
 
 
Nguyễn Thị Trung Hiếu
Phó bí thư thường trực
 
0985700577
 
 
Trần Chí Công
CT. UBND
06513.557.141
0986.973.149
 
 
Hồ Công Dục
PCT. UBND
06513.557.878
0919.766.702
 
 
Huỳnh Ngọc Ánh
CT. HĐND
 
0972.974.265
 
 
Vũ Đình Tuấn
PCT HĐND
 
01646505197
 
 
Nguyễn Mạnh Cường
CT. UBMTTQVN xã
06513.557.146
0989.881.112
 
 
Lê Cảnh Phúc
CT. Hội CCB
 
0985.768.436
 
 
Phạm Quang Yên
CT. Hội ND
 
0985.407.321
 
 
Đào Thị Hồng Phước
CT. Hội PN
 
0985.754.244
 
 
Nguyễn Thành Nhân
BT. Đoàn TN
 
0962.959.439
 
 
Lê Phước Tấn
PCT. Hội NCT
 
01695.020.381
 
 
Lương Ngọc Thêm
CT. Hội CTĐ
 
01282.722.333
 
 
Nguyễn Hoàng Tuấn
Xã đội trưởng
 
0976794609
 
 
Phan Văn Phố
Trưởng CA
 
0983146538
 
 
 Nguyễn Văn Quế
Phó CA
 
0963224992
 
 
Hoàng Thanh Lộc
Phó CA
 
0972693677
 
 
Lê Thị Thúy
VP-TK
06513.557.427
01694.161.819
 
4
UBND xã Thanh Hòa
 
Đoàn Tiến Dũng
Bí thư Đảng ủy
 
0983.563.224
 
 
Nguyễn Văn Lành
Phó Bí thư Đảng ủy
 
0986.148.177
 
 
Phạm Kim Lan
Phó CT HĐND
 
0985.250.126
 
 
Vũ Viết Duy
Chủ tịch UBND
 
0962.452.626
 
 
Nguyễn Sỹ Quốc
PCT UBND
 
0919.242.728
 
 
Trần Văn Ngọc
PCT UBND
 
0985.935.258
 
 
Nguyễn Văn Đủ
CT. UBMTTQ
 
0972.482.219
 
 
Nguyễn Minh Liêm
Trưởng Công an
 
0988.676.600
 
 
Phạm Đức Tự
Trưởng BCHQS
 
0986.028.078
 
 
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Văn thư - Thủ quỹ
06513.590.821
0988.778.546
 
 
Nguyễn Thị Kim Hiếu
CB.VP - TK
06513.590.821
0963.984.598
 
 
Hoàng Văn Công
CB.VP - TK
06513.590.821
0978.432.665
 
5
UBND TT Thanh Bình
 
Nguyễn Công Danh
BT.ĐU
 
0918832732
 
 
Nguyễn Thanh Hiền
PBT.ĐU
 
0942135621
 
 
Nguyễn Hữu Dũng
CT. UBND
 
0918823567
 
 
Trần Công Kích
PCT.UBND
 
0984696021
 
 
Vũ Ngọc Lễ
PCT. UBND
 
0917011059
 
 
Phạm Văn Thiết
CT. HĐND
 
0918832595
 
 
Nguyễn Văn Toàn
PCT. HĐND
 
01668646627
 
 
Nguyễn Đình Minh
UBMTTQVN TT
 
0988762361
 
 
Phạm Văn Thoa
Hội CCB
 
0985064575
 
 
Trần Văn Triều
Đoàn TN
 
0918443272
 
 
Bùi Thị Quế Thơm
CT.LHPN
 
0987457387
 
 
Nguyễn Xuân Chiều
CT. Hội CTĐ
 
0988283478
 
 
Trần Ngọc Cử
CT. Hội NCT
 
0975452832
 
 
Lê Thị Tuyết Nhung
CB.VT-TQ
0651.563407
0976702777
 
 
Lê Thị Hiền
CB. VP- TK
0651.563407
01636265008
 
 
Nguyễn Thị Thu Hà
Thư ký ĐU
0651.564363
0972902910
 
6
UBND xã Tân Tiến
 
Trần Văn Bình
BT. Đảng ủy
06513528009
0919340225
 
 
Trần Phước Minh
PBT.Đảng ủy
 
0988065279
 
 
Trần Duy Phú
CT.HĐND
 
0986207035
 
 
Trần Ngọc Thanh
PCT.HĐND
 
01634472328
 
 
Võ Hoàng Vũ
CT. UBND
06513528043
0919015679
 
 
Dương Văn Gân
PCT.UBND
06513528341
0979765766
 
 
Nông T Hoài Phượng
CT.UBMT
 
0974360790
 
 
Phạm Đức Ánh
CT. HND
 
0985996732
 
 
Triệu Thị Luyện
CT. HPN
 
0984341290
 
 
Trịnh Xuân Cừ
CT. HCCB
 
01693723042
 
 
Cao Thị Thắng
BT. ĐTN
 
0985706038
 
 
Nguyễn Văn Cường
T. Công an
 
0986323379
 
 
Nguyễn Đình Đoàn
Xã đội trưởng
 
01662090379
 
 
Hoàng Văn Bắc
CT. HCTĐ
 
0979216224
 
 
Trần Thanh Tuấn
VP. UBND
06513528510
01695655329
 
 
Nguyễn Thùy Dung
0985464767
 
 
Hoàng Thị Hoài
Văn Thư
06513528510
0988933075
 
7
UBND xã Tân Thành
 
Nguyễn Chiến Dũng
Bí thư Đảng ủy
 
 
 
 
Lê Quang Vinh
P.Bí thư TT Đảng ủy
 
 
 
 
Nguyễn Văn Nu
CT UBND
 
 
 
 
Nguyễn Tấn Lực
CT HĐND
 
 
 
 
Phạm Thanh Trung
CT MTTQ xã
 
 
 
 
Trần Ngọc Hỹ
PCT UBND
 
 
 
 
Hoàng Minh Dũng
PCT UBND
 
 
 
 
Huỳnh Phi Long
PCT HĐND
 
 
 
 
Hoàng Văn Tỵ
Thư ký đảng ủy
06513553705
0987694113
 
 
Lê Thị Xâm
VP-TK
06513553418
0974464552
 
 
Phạm Thị Thu Huyền
Kế toán
06513553686
0988727089
 
 
IV
Khối Đoàn thể
1
Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt nam huyện
 
Cao Thị hồng Mận
 Chủ tịch
 
0985250119
 
 
Lê thanh Sang
Phó chủ tịch
 
0988928158
 
 
Lê Quang Vinh
Phó chủ tịch
 
0986323372
 
 
 
Tổng hợp
06513563593
 
 
2
Liên đoàn lao động huyện
 
Điểu nen
Chủ tịch
06513564080
0914307376
 
 
Trần Trọng Kim
Phó chủ tịch
06513563594
0979761667
 
 
 
Tổng hợp
06513563594
 
 
3
Hội chữ thập đỏ
 
Nguyễn Văn Dũng
Chủ tịch
 
0918090164
 
 
Hoàng Đức Vinh
Phó chủ tịch
 
0985132006
 
 
 
Tổng hợp
06513563608
 
 
4
Hội cựu chiến binh
 
Đỗ Viết Khánh
Chủ tịch
 
0979851455
 
 
Vũ Ngọc Thành
PCT
 
01688308780
 
 
Đinh Văn Tuân
PCT
 
0984188063
 
5
Hội Nông dân
 
Bùi Thị Thảo
Chủ tịch
 
0908224247
 
 
Trần Bá Hải
PCT
 
0984188063
 
 
Phùng Danh Toại
PCT
 
0985472872
 
 
 
Tổng hợp
06513563602
 
 
6
Hội phụ nữ
 
Trương Thị Lan
Chủ tịch
 
0987508077
 
 
Đỗ Thị Như
Phó chủ tịch
 
01684835567
 
 
 
Tổng hợp
06513563607
 
 
7
Hội Đông y
 
Hoàng Thị Thanh Hương
Chủ tịch
 
01687134990
 
 
Cao Thị Quỳnh
 
 
0974181441
 
 
Lê Ngọc Tấn
 
 
0984259610
 
 
 
Tổng hợp
06513564110
 
 
V
Các cơ quan, ban ngành liên quan
1
Đội công trình đô thị
 
Phan Văn Hiệp
 
 
0913644368
 
 
 
Tổng hợp
06513608345
 
 
2
Trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp dạy nghề
 
Nguyễn Xuân Hương
Giám đốc
06513557036
0982563306
 
 
Nguyễn Văn Thể
Phó Giám đốc
 
0989520716
 
 
Dương Trọng Loan
Phó Giám đốc
 
0972027088
 
 
Nguyễn Thị Ngọc Bích
Văn thư
0651.3563861
01695.792.121
0651.3563861
 
Bùi Thị Giang (trực sáng)
Nguyễn Duy Thinh (trực chiều)
Giáo viên Dạy Lái xe
0651.3563666
0979.304.551
0968.486.228
0651.3563861
3
Ban quản lý dự án
 
Lâm Xuân Quang
Giám đốc
06513608959
0919673396
 
 
Nguyễn Thanh Hữu
P. Giám đốc
06513608959
0918832383
 
 
Phạm Thị Kim Thoa
Kế toán trưởng
06513608959
0975431556
 
 
Lê Sỹ Thịnh
Tổng hợp
06513608959
0919563593
 
 
Nguyễn Tiến Đương
01656190828
 
 
Trần Dĩnh
0965293393
 
 
Trần Đại Nghĩa
0947818191
 
 
Hoàng Văn Trần
Kế toán viên
06513608959
0967755256
 
 
Võ Thị Gấm
0934510501
 
4
Chi cục Thuế
 
Nguyễn Văn Dũng
Chi cục trưởng
06513.563.588
0918
 
 
Nguyễn Tấn Hạnh
CC Phó
06513.563.782
0918090093
 
 
 
Tổng hợp
06513.563.587
 
 
5
Trường THPT Thanh Hòa
 
Nguyễn Anh Huy
Hiệu trưởng
06513563693
0985164679
 
 
Nguyễn Ngọc Huân
Hiệu phó
 
0988022979
 
 
Lương Thị Xuân Hường
Hiệu phó
 
0962237249
 
 
Nguyễn Tiến Định
Hiệu phó
 
0984134051
 
 
 
Tổng hợp
06513563693
 
 
6
Trường THCS – THPT Tân tiến
 
Trương Thanh Bình
Hiệu trưởng
06513528879
0918095804
 
 
Dương Thanh Viết
Hiệu phó
 
0988419579
 
 
Trương Thị Thùy Trang
Hiệu phó
 
01678882581
 
 
 
Tổng hợp
06513528879
 
 
7
Bệnh Viện đa khoa Bù Đốp
 
Nguyễn Kim Cương
Giám đốc
06513.563.604
0919.100.040
 
 
Ngô Văn Nguyên
Phó giám đốc
06513.564.423
0919.100.188
 
 
Bế Văn Hòa
TP.TC-HCQT
06513.564.059
0986.751.790
 
 
Huỳnh Văn Trung
TP.KHTH-ĐD
06513.564.138
0979.878.890
 
 
Phạm Thị Oanh
Phó phòng TC-HCQT - Văn thư
06513.564.059
0915.023.179
06513.564.059
 
 
Phòng KHTH-ĐD
06513.564.138
 
 
 
 
P. Tài chính Kế toán
06513.563.428
 
 
 
 
Phòng TC-HCQT
06513.564.059
 
 
 
 
Khoa HSCC
06513.563.605
 
 
 
 
Khoa Nội Nhi Nhiễm
06513.564.445
 
 
 
 
Khoa Phụ sản
06513.563.784
 
 
 
 
Khoa Khám bệnh
06513.564.137
 
 
 
 
Khoa Dược
06513.564.136
 
 
 
 
Khoa ngoại
06513.564.413
 
 
8
Trung tâm y tế
 
Phạm Văn Tiến
Giám đốc
 
0988213269
 
 
 
Tổng hợp
06513564002
 
 
9
Trạm chăn nuôi thú ý - 06513563682
 
Phạm Thế Huân
Trạm trưởng
06513563682
0979772379
 
10
Trạm bảo vệ thực vật - 06513563803
 
Trần Minh Phúc
Trạm trưởng
06513563803
0916999455
 
11
Trạm Khuyến nông
 
Nguyễn Văn Bắc
Trạm Trưởng
06513563702
0905665577
 
12
Ngân hàng NN&PTNT
 
Nguyễn Đức Thành
Giám đốc
06513563263
0918090135
 
 
Trần Thị Bích
P. Giám đốc
06513564567
0919515597
 
 
Nguyễn Hữu Phương
P. Giám đốc
06513564266
0919206206
 
 
Trần Thị Yến
Trưởng phòng kế toán
06513563418
0919018789
06513563216
 
Nguyễn Hữu Hùng
Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh
 
06513563262
 
0973390439
 
13
Ngân hàng chính sách xã hội
 
Thái Thị Thanh thủy
Giám đốc
 
0918090122
 
 
Nguyễn Ngọc Điệp
Phó giám đốc
 
0986338339
 
 
 
 
 
 
 
14
Trung tâm dân số
 
Nguyễn Thị Năm
Giám đốc
06516.552.886
0984.493.272
 
 
Nguyễn Văn Kiên
Trưởng ban HC-TH
6.544.552
0986.440.032
 
 
Phan Thị Ánh Huyền
TB. Truyền thông
3.563.708
0975.686.508
 
 
Nguyễn Thị Thảo
3.563.596
01649.562.484
3.563.596
15
Kho bạc Nhà nước
 
Phan Đình Lai
Giám đốc
06513563.617
0918688390
 
 
………….. Hùng
Phó GĐ
06513608686
0988253555
 
 
 
Tổng hợp
06513563618
 
 
16
Trung tâm phát triển quỹ đất
 
Nguyễn Xuân Hiệp
Giám đốc
0651.3.564.448
0948.040.317
 
 
Lưu Trần Nhựt
P.Giám đốc
0651.3.564.448
0982.831.841
 
 
Hoàng Thị Thương
Chuyên viên
0651.3.564.448
0165.837.9091
 
 
Hồ Thị Thùy Trang
Kế toán
0651.3.564.448
0972.690.272
 
17
Chi Nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bù Đốp
 
Phùng Văn Thiểm
Giám đốc
 
0962159915
 
 
Huỳnh Ngọc Thảo
Nguyễn Thị Khuyên
Tổng hợp
06513563880
0982841019
0974191619
 
18
Trung tâm văn hóa thể thao
 
Nguyễn Minh Kha
Giám Đốc
0651.3564688
0913 977 380
 
 
Phan Thị Hoài Nam
Văn thư
0651.3564688
0989 764 211
 
19
Hạt kiểm lâm
 
 
 
 
 
Nguyễn Văn Ách
Hạt trưởng
06503546008
0983563786
 
 
Nguyễn Văn Trèo
Hạt phó
06503833614
0983563785
 
 
Hoàng Ngọc Phong
Hạt phó
06503568844
0983563787
 
20
Chi cục thi hành án dân sự huyện - 06513.245.779
 
Huỳnh Công Nhân
Chi cục trưởng
06513.245.779
0918422692
 
 
Hoàng Đức Sáu
Phó CC
06513.245.600
0983518923
 
 
Lê Thị Hải
Phó CC
 
0938780735
 
21
Tòa án nhân dân huyện Bù Đốp - 06513563606
 
Hoàng Ngọc Bân
Chánh án
06513563606
0917701336
 
 
Phạm Tiến Hiệp
Phó chánh án
 
0919104807
 
 
Nguyễn Văn Lâm
Phó chánh án
 
0919671468
 
22
Viện Kiểm sát nhân dân - 06513563557
 
Vũ Văn Chương
Viện trưởng
06513563557
0919150892
 
 
Đỗ Lâm Hiếu
Viện phó
 
0982797673
 
23
Công an huyện - 06513563566
 
Nguyễn Văn Sáng
Trưởng Công an huyện
06513563564
0982563477
 
 
Lê Văn Danh
Phó CA
06513563669
0918268666
 
 
Mai Xuân Thắng
Phó CA
06513563668
 
 
 
Nguyễn trung Kiên
Phó CA
 
0938101188
 
 
Nguyễn Bá Tình
Phó CA
 
0913863119
 
 
 
Tổng hợp – Văn thư
06513563566
 
06513563566
24
Ban chỉ huy QS huyện – 06513 564007
 
Nguyễn Xuân thụy
Chính trị viên
06513563661
0986292692
 
 
Vũ Thế Thông
Chính trị viên phó
 
 
 
 
Lê Hồng Tư
Chính trị viên phó
 
 
 
 
Hoàng Công Tú
Chỉ huy trưởng
 
0984777798
 
 
Trần Đức Toàn
Phó CHT động viên tuyển quân
 
0988570636
 
 
Nông Hoài Đức
Phó CHT tham mưu trưởng
 
0982892868
 
 
 
Tổng hợp – Văn thư
 
 
06513 564007
25
Quản lý thị trường số 8 - 06513563562
 
Danh Bông
Đội trưởng
06513563562
0988454566
 
 
Nguyễn Hoàng Phương
Đội phó
 
0919242717
 
 
Phạm Đức Thành
Tổng hợp – Văn thư
 
0918422779
 
 
Đồn biên phòng
 
Hoàng Diệu
Anh Niên
 
0984952484
 
 
Cầu Trắng
Anh Tưởng
 
0986903069
 
 
Thanh Hòa
Anh Hiếu
 
0983414998
 
 
Đắc Quýt
Anh Cường
 
01658581584
 
 
Bù Đốp
Anh Cảnh
 
0983305349
 
 
Trung đoàn 717
 
06513557193
 
 
 
Tỉnh Bộ Biên phòng
 
06513568841
 
 
 
Hải Quan Hoàng Diệu
 
06513520178
 
 
 
Nông trường 5
 
06513557442
 
 
 
Thủy điện Cần Đơn
 
06513564359
 
 
 
 .
[Trở về]
Thông báo mới
Danh mục video xem nhiều nhất
VĂN BẢN MỚI
Báo điện tử
myanmar adventure travel | vận tải bắc nam | taxi tải | bán vật tư quảng cáo alu mica| bo chia hdmi | máy chạy bộ | cau thang inox | gian hàng online | sửa máy giặt | du lịch thái lan | gối thảo dược
Unicode | Góp ý
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÙ ĐỐP, TỈNH BÌNH PHƯỚC
ÐC: Ð.Lê Hồng Phong, Khu Phố Thanh Xuân – Thị trấn Thanh Bình – Huyện Bù Ðốp -
Chịu trách nhiệm: Mai Văn Sang - Chánh văn phòng ÐT: 0651.3563.572 – Fax: 0651.3563.583
( Email: vphdndubnd.hbdo@binhphuoc.gov.vn or webbudop@gmail.com )
Quản trị mạng: Mr. Tình – ÐT: 0651.3564.150 DÐ: 0964 300139 or 0919300139
vé máy bay lý hải |Trường Cao đẳng Dược Hà Nội| Trung cấp Dược| Tuyển dụng Y Dược |Diễn đàn sinh viên Y Dược| gian hàng online