Trang chủ
English
Tin nổi bật
Website sở ngành
Tin nổi bật
 Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị triển khai Nghị định 108/2014/NĐ-CP 
Sáng ngày 24/6/2015, tại Hội trường UBND huyện, Đồng chí Nguyễn Văn Tám – Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.
Tham dự hội nghị gồm có thủ trưởng các phòng ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, Bảo hiểm xã hội huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Tại Hội nghị, đồng chí Trưởng phòng Nội vụ đã trình bày tóm tắt những nội dung chính của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế. Trên cơ sở đó, đề nghị các các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, thảo luận những ý vấn đề còn chưa rõ để các cơ quan chức năng và UBND huyện trả lời theo thẩm quyền.
Chủ tịch UBND huyện – Nguyễn Văn Tám kết luận Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tám – Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ là một trong những nội dung quan trọng để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc phục vụ nhân dân và cải cách chính sách tiền lương. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, từ năm 2015 đến năm 2021, mỗi cơ quan, đơn vị phải thực hiện tinh giản tối thiểu 10% so với chỉ tiêu biên chế của cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh giao trong năm 2015. Do đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần quán triệt Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên chức của ngành, Phòng Nội vụ tham mưu xây dựng để án tinh giản biên chế của địa phương để làm cơ sở thực hiện trong thời gian tới.

Thiều Tâm
 

[Trở về]
Thông báo mới
Báo điện tử
myanmar adventure travel | vận tải bắc nam | taxi tải | bán vật tư quảng cáo alu mica| bo chia hdmi | máy chạy bộ | cau thang inox | gian hàng online | sửa máy giặt | du lịch thái lan | gối thảo dược
Unicode | Góp ý
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÙ ĐỐP, TỈNH BÌNH PHƯỚC
ÐC: Ð.Lê Hồng Phong, Khu Phố Thanh Xuân – Thị trấn Thanh Bình – Huyện Bù Ðốp -
Chịu trách nhiệm: Mai Văn Sang - Chánh văn phòng ÐT: 0651.3563.572 – Fax: 0651.3563.583
( Email: vphdndubnd.hbdo@binhphuoc.gov.vn or webbudop@gmail.com )
Quản trị mạng: Mr. Tình – ÐT: 0651.3564.150 DÐ: 0964 300139 or 0919300139
vé máy bay lý hải |Trường Cao đẳng Dược Hà Nội| Trung cấp Dược| Tuyển dụng Y Dược |Diễn đàn sinh viên Y Dược| gian hàng online