Trang chủ
English
Tin nổi bật
Website sở ngành
Đời sống kinh tế
 Bản in     Gởi bài viết  
KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÙ ĐỐP 
 Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp thực hiện của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể huyện, tình hình thực hiện quy chế dân chủ trong năm 2015 tiếp tục có những chuyển biến tích cực.
 Nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức Đảng, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong thực hiện quy chế dân chủ ngày càng được phát huy. Việc thực hiện quy chế dân chủ tiếp tục có những tác động tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Năng lực quản lý điều hành của chính quyền, tác
phong lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được cải thiện. Vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện quy chế dân chủ được nâng cao, nhất là trong công tác phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng tham gia tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia giải quyết các vấn đè liên quan đến tranh chấp, khiếu nại của nhân dân, tham gia giám sát và phản biện xã hội.
Cán bộ huyện đang thăm hỏi và lắng nghe nguyện vọng của nhân dân

Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy. Ý thức chấp hành pháp luật, thực hành dân chủ trong nhân dân được cải thiện. Những việc nhân dân được biết, được bàn, được tham gia ý kiến và giám sát được thực hiện thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia quản lý nhà nước, giám sát hoạt động của chính quyền, khắc phục tình trạng suy thoái, quan liêu tham nhũng.
Bên cạnh đó, việc thực hiện quy chế dân chủ được các cấp ủy gắn liền với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào xây dựng nông thôn mới, đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội, huy động nhân dân đóng góp theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm trong xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; trong phong trào giúp nhau làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… Qua đó đã tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.
Việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan đã giúp cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị tạo được mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, công đoàn với công nhân viên chức, người lao động; phát huy quyền làm chue của cán bộ, công chức, người lao động; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, người lao động với việc đảm bảo sự lãnh đạo của chi bộ cơ quan, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò của các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị.
Tuy vẫn còn có những mặt tồn tại, khuyết điểm và hạn chế, thế nhưng với những thành quả đã đạt được trong việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong năm 2015 đã góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Lý Thị Dung

 

[Trở về]
Thông báo mới
Báo điện tử
myanmar adventure travel | vận tải bắc nam | taxi tải | bán vật tư quảng cáo alu mica| bo chia hdmi | máy chạy bộ | cau thang inox | gian hàng online | sửa máy giặt | du lịch thái lan | gối thảo dược
Unicode | Góp ý
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÙ ĐỐP, TỈNH BÌNH PHƯỚC
ÐC: Ð.Lê Hồng Phong, Khu Phố Thanh Xuân – Thị trấn Thanh Bình – Huyện Bù Ðốp -
Chịu trách nhiệm: Mai Văn Sang - Chánh văn phòng ÐT: 0651.3563.572 – Fax: 0651.3563.583
( Email: vphdndubnd.hbdo@binhphuoc.gov.vn or webbudop@gmail.com )
Quản trị mạng: Mr. Tình – ÐT: 0651.3564.150 DÐ: 0964 300139 or 0919300139
vé máy bay lý hải |Trường Cao đẳng Dược Hà Nội| Trung cấp Dược| Tuyển dụng Y Dược |Diễn đàn sinh viên Y Dược| gian hàng online