Trang chủ
English
Tin nổi bật
Website sở ngành
Thông tin cập nhập
 Bản in     Gởi bài viết  
Phấn đấu đến năm 2015, trên địa bàn tỉnh không còn phòng học tạm mượn 
(CTTĐTBP) – Tỉnh ủy vừa triển khai Chương trình hành động số 38 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.
Ảnh minh họa.
 
Theo đó, Tỉnh ủy đã xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Trong đó, nhấn mạnh đến việc hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời. Tiếp tục quy hoạch và xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất trường học và tăng cường các giải pháp phát triển giáo dục đến năm 2020. Nâng cao chất lượng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, phấn đấu đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh không còn phòng học tạm mượn, số trường chuẩn quốc gia đạt 30% trở lên so với tổng số trường, đến năm 2020 có 100% phòng học được xây dựng kiên cố và đạt chuẩn.
 
Đồng thời, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác xóa mù chữ và chống tái mù chữ cho những người trong độ tuổi lao động, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 trở lên là 98% và tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 35 là 99%. Cùng với đó là đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan; đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng cường quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng./.
Lê Thanh
[Trở về]
Thông báo mới
Báo điện tử
myanmar adventure travel | vận tải bắc nam | taxi tải | bán vật tư quảng cáo alu mica| bo chia hdmi | máy chạy bộ | cau thang inox | gian hàng online | sửa máy giặt | du lịch thái lan | gối thảo dược
Unicode | Góp ý
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÙ ĐỐP, TỈNH BÌNH PHƯỚC
ÐC: Ð.Lê Hồng Phong, Khu Phố Thanh Xuân – Thị trấn Thanh Bình – Huyện Bù Ðốp -
Chịu trách nhiệm: Mai Văn Sang - Chánh văn phòng ÐT: 0651.3563.572 – Fax: 0651.3563.583
( Email: vphdndubnd.hbdo@binhphuoc.gov.vn or webbudop@gmail.com )
Quản trị mạng: Mr. Tình – ÐT: 0651.3564.150 DÐ: 0964 300139 or 0919300139
vé máy bay lý hải |Trường Cao đẳng Dược Hà Nội| Trung cấp Dược| Tuyển dụng Y Dược |Diễn đàn sinh viên Y Dược| gian hàng online