Trang chủ
English
Tin nổi bật
Website sở ngành
Thông tin quy hoạch
 Bản in     Gởi bài viết  
Quy hoạch ngành Nông nghiệp & PTNT: QH 03 loại rừng 
Thực hiện Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, quy hoạch 03 loại rừng. Sau khi được Bộ Nông nghiệp & PTNT thẩm định, UBND tỉnh tỉnh Bình Phước đã phê duyệt Quy hoạch 03 loại rừng giai đoạn 2006-2010 tại Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 19/3/2007.
Tóm tắt nội dung chính như sau: 
1. Tổng diện tích đất lâm nghiệp toàn tỉnh: 178.730ha. Trong đó:
- Đất có rừng:
115.677,0ha
+ Rừng tự nhiên:
108.564,6ha
+ Rừng trồng:
7.112,4ha
- Đất trống:
9.856,7ha
- Đất chưa có rừng (đang bị xâm canh):
52.675,3ha
- Đất khác:
521,0ha
 2. Diện tích đất lâm nghiệp phân theo chức năng(loại rừng):
a) Rừng đặc dụng:
31.282,0ha
- Vườn Quốc gia Bù Gia Mập:
25.926,0ha
- Vườn Quốc gia Cát Tiên (địa phận Bình Phước):
4.300,0ha
- Khu Di tích lịch sử, văn hóa núi Bà Rá:
1.056,0ha
 
b) Rừng phòng hộ:
 
44.898,0ha
- Phòng hộ đầu nguồn:
37.514,0ha
+ Phòng hộ rất xung yếu (phòng hộ cấp I):
20.695,0ha
+ Phòng hộ xung yếu (phòng hộ cấp II):
16.819,0ha
- Phòng hộ biên giới:
7.384,0ha
 
c) Rừng sản xuất:
 
102.550,0ha
- Đất có rừng:
66.322,8ha
+ Rừng tự nhiên:
60.391,7ha
+ Rừng trồng:
5.931,1ha
- Đất chưa có rừng (xâm canh):
36.227,2ha
 3.Tổng diện tích điều chỉnh ra khỏi đất lâm nghiệp: 162.275ha.
       Trong đó:
- Đất có rừng:
17.913,5ha
+ Rừng tự nhiên:
8.300,2ha
+ Rừng trồng:
9.613,3ha
- Đất trống:
5.098,8ha
- Đất xâm canh:
135.582,8ha
- Đất khác:
3.679,9ha

Ngồn: CTT-ĐT Bình Phước

[Trở về]
Thông báo mới
VĂN BẢN MỚI
Báo điện tử
myanmar adventure travel | vận tải bắc nam | taxi tải | bán vật tư quảng cáo alu mica| bo chia hdmi | máy chạy bộ | cau thang inox | gian hàng online | sửa máy giặt | du lịch thái lan | gối thảo dược
Unicode | Góp ý
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÙ ĐỐP, TỈNH BÌNH PHƯỚC
ÐC: Ð.Lê Hồng Phong, Khu Phố Thanh Xuân – Thị trấn Thanh Bình – Huyện Bù Ðốp -
Chịu trách nhiệm: Mai Văn Sang - Chánh văn phòng ÐT: 0651.3563.572 – Fax: 0651.3563.583
( Email: vphdndubnd.hbdo@binhphuoc.gov.vn or webbudop@gmail.com )
Quản trị mạng: Mr. Tình – ÐT: 0651.3564.150 DÐ: 0964 300139 or 0919300139
vé máy bay lý hải |Trường Cao đẳng Dược Hà Nội| Trung cấp Dược| Tuyển dụng Y Dược |Diễn đàn sinh viên Y Dược| gian hàng online