Bù Đốp phát triển kinh tế gắn xây dựng khu vực phòng thủ biên giới vững chắc

Thứ hai - 06/11/2017 08:45 738 0
BP - Có trên 78,2km đường biên giới giáp nước bạn Campuchia, Bù Đốp có diện tích tự nhiên hơn 380,5km2, dân số 55.869 người, trong đó 18,7% là đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, Bù Đốp ở vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh (QP-AN) trong chiến lược phòng thủ và là lá chắn bảo vệ phía bắc của tỉnh. Do đó, đẩy mạnh tiềm lực kinh tế gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp tại chỗ, ngăn ngừa và đối phó có hiệu quả với mọi tình huống cả thời bình, thời chiến, là nhiệm vụ hết sức quan trọng của huyện Bù Đốp trong giai đoạn hiện nay.
Bù Đốp phát triển kinh tế gắn xây dựng khu vực phòng thủ biên giới vững chắc
Phát triển kinh tế gắn với đảm bảo QP-AN
Xuất phát từ đặc điểm huyện miền núi, cơ sở hạ tầng chưa phát triển, đời sống của nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc vùng sâu, xa còn gặp nhiều khó khăn, Huyện ủy, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường QP-AN ngay trong quy hoạch, kế hoạch của các cấp, ngành và các xã, thị trấn. Với chủ trương đúng, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp trong những năm gần đây, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện đều đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 10,2%, góp phần tăng khả năng tích lũy bảo đảm hậu cần tại chỗ cho nhiệm vụ quốc phòng. Công tác an sinh xã hội được quan tâm đầu tư đúng mức. Quy hoạch tổng thể từng bước được hình thành, xây dựng các cụm dân cư tập trung, các hợp tác xã; đồng thời xây dựng phương án sẵn sàng chuyển một phần năng lực sản xuất theo yêu cầu quốc phòng khi cần thiết. Hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp nối liền các khu căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, đáp ứng yêu cầu cơ động lực lượng, phương tiện và tác chiến khu vực phòng thủ khi có chiến tranh.
budop103112017043445
Ban CHQS xã Hưng Phước phối hợp đồn biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu và Công an huyện Bù Đốp tuần tra kiểm soát đường biên trong dịp bầu cử xã, phường nước bạn Campuchia vào tháng 6-2017 - Ảnh: Đức Trung
Mạng lưới y tế được quan tâm đầu tư nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; mô hình bệnh viện, trạm y tế quân, dân y kết hợp phát huy có hiệu quả, sẵn sàng chuyển thành các bệnh viện, trạm phẫu thuật và cứu thương khi có chiến tranh. Huyện đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, THCS đúng độ tuổi, tăng cường hoạt động giáo dục định hướng, đào tạo nghề trong các trường phổ thông; thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia về giáo dục - đào tạo; tiếp tục nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Huyện ủy, UBND huyện cũng luôn chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục QP-AN, trọng tâm là bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, ngành, nhất là số cán bộ mới được bổ nhiệm và tích cực đổi mới phương pháp giáo dục, phổ biến kiến thức QP-AN cho cán bộ, đảng viên và toàn dân.
Chăm lo xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện
Những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) Bù Đốp được xây dựng, giáo dục, huấn luyện, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Qua đó, đã tạo cơ sở thuận lợi thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, kết hợp với tăng cường sức mạnh QP-AN, mở rộng quan hệ đối ngoại, trước hết là các huyện của Campuchia có chung đường biên giới; xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, vì sự phát triển của mỗi nước. Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình trên các hướng, các địa bàn trọng điểm, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động phòng ngừa và kịp thời giải quyết các vụ việc, tình huống xảy ra. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ các lực lượng quân sự, công an, biên phòng chủ động ngăn ngừa, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, góp phần giữ vững ổn định chính trị và chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.
budop02
Lực lượng dân quân xã Thanh Hòa tuần tra trên tuyến biên giới
Nhiều năm qua, công tác xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc được coi trọng và đạt kết quả toàn diện. Các công trình chiến đấu trên địa bàn trọng điểm, công tác xây dựng đường tuần tra biên giới, rà phá bom mìn... triển khai đạt kết quả tốt. Các khu kinh tế, quốc phòng được quan tâm và phát huy hiệu quả. Phong trào “Xây dựng cơ sở xã, thị trấn cụm tuyến an toàn, làm chủ” ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Công tác giáo dục quốc phòng tiếp tục được xã hội hóa, nhất là bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Những kết quả đã nêu cùng với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của các địa bàn đã góp phần xây dựng cơ sở chính trị ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và LLVT không ngừng được cải thiện; thế trận lòng dân ngày càng bền vững, là nền tảng cho tăng cường tiềm lực quốc phòng và thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn.
Huyện ủy, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai đến các cấp, ngành và các xã, thị trấn nhằm củng cố, phát triển lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), đảm bảo đúng kế hoạch và chất lượng. Ban CHQS huyện chủ động phối hợp với các ngành, các xã, thị trấn xây dựng lực lượng DQTV đúng, đủ thành phần, lực lượng, tổ chức biên chế phù hợp, thường xuyên rà soát, bổ sung, ổn định biên chế các đơn vị DQTV. Nét nổi bật trong công tác xây dựng lực lượng dân quân là Ban CHQS huyện đã tham mưu huyện chỉ đạo xã, thị trấn thành lập các tổ, tiểu đội dân quân cơ động làm nhiệm vụ tác chiến trị an tại cơ sở theo phương châm “Dân bàn, dân cử, dân chăm lo”. Đảng bộ Quân sự huyện 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; tỷ lệ các chi bộ trong sạch vững mạnh hằng năm luôn đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ hằng năm đạt trên 90%. Đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 11,81% (tăng 7,39% so năm 2012); đảng viên trong DQTV đạt 24,41% (tăng 2,7% so năm 2012). Thực hiện chặt chẽ các quy định công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về chính trị trong LLVT huyện. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng lực lượng DQTV đạt 1,7% so với số dân, được tập trung biên chế gọn, tiện quản lý, sinh hoạt và sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ. Việc chăm lo xây dựng lực lượng tự vệ ở các cơ quan, doanh nghiệp cũng được Ban CHQS huyện triển khai cơ bản, đảm bảo đúng, đủ số lượng, thành phần theo quy định của Luật DQTV. Hiện nay, lực lượng DQTV của huyện luôn làm tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu theo nội dung, chương trình, kế hoạch, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và trang thiết bị vũ khí, khí tài. Qua kiểm tra công tác huấn luyện hằng năm ở các đơn vị DQTV đều đạt 100% yêu cầu, trong đó khá và giỏi đạt từ 78,6-85,7%.
Thời gian tới, huyện Bù Đốp tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nền tảng là khu vực phòng thủ của huyện ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc, tạo cơ sở thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Để thực hiện được điều đó, huyện tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng thủ sẵn sàng chiến đấu; rà soát, bổ sung hoàn chỉnh phương án, kế hoạch tác chiến các cấp; kịp thời và sẵn sàng đánh bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; đẩy nhanh tốc độ xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động các khu kinh tế - quốc phòng. Đồng thời, làm tốt công tác đối ngoại quân sự, đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.
Đoàn Văn Thảo
(Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây