Thường trực Huyện ủy
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 GIang Thị Phương Hạnh
TUV - Bí thư Huyện ủy GIang Thị Phương Hạnh
2 Dương Thanh Huân
UVBTV - Phó Bí thư thường trực Huyện Ủy Dương Thanh Huân
3 Đoàn Văn Thảo
Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Thảo
4 Trịnh Tiến Tâm
UVBTV - Chánh Văn Phòng Huyện ủy Trịnh Tiến Tâm
LĐ HĐND-UBND HUYỆN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Thường trực HĐND huyện
1 Phạm Công Đức
Chủ tịch HĐND huyện Phạm Công Đức
2 Nguyễn Hoành Sơn
Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Hoành Sơn
3 Bùi Thị Thảo
Phó chủ tịch HĐND huyện Bùi Thị Thảo
4 Điểu Nen
Trưởng Ban Dân Tộc Điểu Nen
5 Trần Đức Nha
Trưởng Ban Pháp chế Trần Đức Nha
6 Trần Thị Hương Loan
Phó Ban Pháp chế Trần Thị Hương Loan
7 Phạm Văn Tình
Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Phạm Văn Tình
8 Nguyễn Thị Việt Hồng
Phó Ban kinh tế - Xã hội Nguyễn Thị Việt Hồng
Thường trực UBND huyện
9 Đoàn Văn Thảo
Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Thảo
10 Nguyễn Anh Tài
Phó chủ tịch UBND huyện (Kinh tế) Nguyễn Anh Tài
11 Diệp Hoàng Thu
Phó Chủ tịch UBND huyện (VH-XH) Diệp Hoàng Thu
Cơ quan trực thuộc UBND huyện
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Phòng Văn hóa và Thông tin
Email:phongvhtt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
1 Hồ Tấn Đắc
Điện thoại:0918.410.117
Email: ledinhhieu.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Hồ Tấn Đắc
2 Nguyễn Mạnh Chung
Điện thoại:0985.651.459
Email: nguyenmanhchung.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Mạnh Chung
3 Ngô Đức Duy
Điện thoại:0977.704.977
Email: nguyenducduy.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Ngô Đức Duy
4 Bùi Hải Chung
P. Trưởng phòng Bùi Hải Chung
Phòng Nội vụ
Email:phongnv.hbdo@binhphuoc.gov.vn
5 Lê Thị Phương
Điện thoại:
06513.563848
Email: phongnv.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Lê Thị Phương
6 Nguyễn Thế Dương
Điện thoại:
06513.563848
Email: phongnv.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thế Dương
Phòng Tư pháp
7 Nguyễn Thị Thanh Hương
Điện thoại:
0651.3563582
Email: phongtp.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thị Thanh Hương
Phòng Y tế
Email:Phongytehuyenbd@gmail.com
8 Nguyễn Hoài Anh
Điện thoại:
06513.564.020
Email: phongyt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Hoài Anh
9 Nguyễn Thị Ái Nhi
Điện thoại:
06513. 564.021
Email: phongyt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Kế toán trưởng Nguyễn Thị Ái Nhi
Phòng TN-MT
10 Vũ Văn Hiếu
Trưởng phòng Vũ Văn Hiếu
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Email:phongtckh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
11 Văn Công Danh
Điện thoại:
06513.563599
Email: phongtckh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Q. Trưởng phòng Văn Công Danh
12 Lê Đình Việt
Điện thoại:
06513.563599
KTT Lê Đình Việt
13 Nguyễn Thị Hồng
Điện thoại:
06513.563599
Email: nguyenhongtckh@gmail.com
P. Trưởng phòng Nguyễn Thị Hồng
14 Huỳnh Ngọc Phi
Điện thoại:
06513.563599
Email: huynhphibudop@gmail.com
Chuyên viên Huỳnh Ngọc Phi
15 Nguyễn Anh Tuấn
Điện thoại:
06513.563599
Email: anhtuan10487@gmail.com
Chuyên viên Nguyễn Anh Tuấn
16 Đ/c Huyền
Điện thoại:
06513.563599
Chuyên Viên Đ/c Huyền
Phòng LĐTB&XH
Email:phongldtbxh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
17 Nguyễn Thị Năm
Điện thoại:
0918 832385
Email: duongthixuan.hbdo@binhphuoc.gov.vn
P.Trưởng phòng TT Nguyễn Thị Năm
18 Lê Đình Hiệu
Điện thoại:0988933238
Email: nguyenminhphong.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Phó phòng Lê Đình Hiệu
19 Nguyễn Thị Huyền
Điện thoại:
06513.56.35.85
Email: nguyenthihuyen.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Cán bộ Nguyễn Thị Huyền
20 Đinh Thị Lan Anh
Điện thoại:
06513.56.35.85
Email: nguyenthilan.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Cán bộ Đinh Thị Lan Anh
Phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn
Email:phongnnptnt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
21 Nguyễn Minh Phong
Điện thoại:
06513564314
Email: dangtrongnam.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Minh Phong
22 Đoàn Mạnh Quang
Điện thoại:
06513564314
Email: doanmanhquang.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Phó phòng Đoàn Mạnh Quang
23 Trần Tuấn Anh
Điện thoại:
06513563598
Email: trantuananh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trần Tuấn Anh
24 Hồ Thị Đào
Điện thoại:
06513563598
Email: hothidao.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Hồ Thị Đào
25 Trương Công Phước
Điện thoại:
06513563598
Email: truongcongphuoc.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trương Công Phước
26 Trần Trọng Thục
Điện thoại:
06513563598
Email: trantrongthuc.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trần Trọng Thục
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Email:phongktht.hdbo@binhphuoc.gov.vn
27 Nguyễn Văn Phong
Điện thoại:
06513.563578
Email: nguyenvanphong.hdbo@binhphuoc.gov.vn
Phó phòng Nguyễn Văn Phong
28 Vũ Ngọc Hạnh
Điện thoại:
06513.563578
Email: vungochanh.hdbo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Vũ Ngọc Hạnh
29 Nguyễn Văn Sơn
Điện thoại:
06513.563578
Email: nguyenvanson.hdbo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Văn Sơn
Thanh Tra huyện
Email:thanhtrahuyenbudop@gmail.com
30 Trương Đình Bắc
Điện thoại:
06513.563.646
Email: ttr.hbdo@binhphuoc.gov.vn
P. Chánh thanh tra Trương Đình Bắc
Phòng Dân tộc
Email:phongdt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
31 Nguyễn Hùng Cường
Điện thoại:01632369939
06513.564.667
Quyền Trưởng phòng Nguyễn Hùng Cường
32 Nguyễn Văn Tiến
Điện thoại:0977853953
06513.564.667
Cán bộ chính sách Nguyễn Văn Tiến
33 Trần Văn Vinh
Điện thoại:0988372797
06513.564.667
Cán bộ tuyên truyền Trần Văn Vinh
Phòng GD&ĐT
Email:phonggddt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
34 Lê Đình Cóong
Điện thoại:
06513.563.333
Trưởng Phòng Lê Đình Cóong
35 Nguyễn Hữu Nhuận
Điện thoại:
06513.564.087
Email: Huunhuan@gmail.com
P. TP (PTCM TH, CMC-PCGD) Nguyễn Hữu Nhuận
36 Trần Đình Trọng
P. Trưởng phòng Trần Đình Trọng
Các Xã, Thị trấn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
UBND Thị trấn Thanh Bình
1 Võ Hoàng Vũ
Điện thoại:0165.533.5767
0651.6245.907
Chủ tịch Võ Hoàng Vũ
2 Trần Công Kích
Phó chủ tịch Trần Công Kích
3 Trần Văn Triều
PCT Trần Văn Triều
UBND xã Hưng Phước
4 Nguyễn Khắc Huy
Điện thoại:0165.533.5767
0651.6245.907
Chủ tịch Nguyễn Khắc Huy
UBND xã Phước Thiện
5 Nguyễn Đức Thắng
Điện thoại:0946.833.044
0651.3591.135
Chủ tịch Nguyễn Đức Thắng
6 Đặng Văn Sáng
Điện thoại:0974.476.272
0651.3591.008
Phó chủ tịch Đặng Văn Sáng
7 Đinh Văn Bàng
Điện thoại:0983.600.024
0651.3591.141
Phó chủ tịch Đinh Văn Bàng
UBND xã Thiện Hưng
8 Trần Chí Công
Điện thoại:0984.861.090
0651.3557.141
Chủ tịch Trần Chí Công
9 Hồ Công Dục
Điện thoại:0919.766.702
Phó chủ tịch Hồ Công Dục
UBND xã Thanh Hòa
10 Vũ Viết Duy
Điện thoại:0984.384.397
0651.3590.821
Chủ tịch Vũ Viết Duy
11 Nguyễn Văn Dũng
Điện thoại:0985.996.811
0651.3590.821
Phó chủ tịch Nguyễn Văn Dũng
UBND xã Tân Thành
12 Nguyễn Hữu Dũng
Điện thoại:0988.488.727
0651.3553.707
Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng
UBND xã Tân Tiến
13 Võ Văn Nu
Điện thoại:0919.015.679
0651.3528.043
Chủ tịch Võ Văn Nu
14 Trần Văn Thành
Điện thoại:
0651.3528.341
Phó chủ tịch Trần Văn Thành
15 Dương Văn Gân
Điện thoại:0979.765.766
0651.3528.341
Phó chủ tịch Dương Văn Gân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây