Thường trực Huyện ủy
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 GIang Thị Phương Hạnh
TUV - Bí thư Huyện ủy GIang Thị Phương Hạnh
2 Phạm Công Đức
UVBTV - Phó Bí thư thường trực Huyện Ủy Phạm Công Đức
3 Đoàn Văn Thảo
Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Thảo
4 Trần Đức Nha
UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Trần Đức Nha
5 Trịnh Tiến Tâm
UVBTV - Chánh Văn Phòng Huyện ủy Trịnh Tiến Tâm
LĐ HĐND-UBND HUYỆN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Thường trực HĐND huyện
1 Phạm Công Đức
Chủ tịch HĐND huyện Phạm Công Đức
2 Nguyễn Hoành Sơn
Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Hoành Sơn
3 Bùi Thị Thảo
Phó chủ tịch HĐND huyện Bùi Thị Thảo
4 Điểu Nen
Trưởng Ban Dân Tộc Điểu Nen
5 Trần Đức Nha
Trưởng Ban Pháp chế Trần Đức Nha
6 Trần Thị Hương Loan
Phó Ban Pháp chế Trần Thị Hương Loan
7 Phạm Văn Tình
Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Phạm Văn Tình
8 Nguyễn Thị Việt Hồng
Phó Ban kinh tế - Xã hội Nguyễn Thị Việt Hồng
Thường trực UBND huyện
9 Đoàn Văn Thảo
Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Thảo
10 Nguyễn Anh Tài
Phó chủ tịch UBND huyện (Kinh tế) Nguyễn Anh Tài
11 Diệp Hoàng Thu
Phó Chủ tịch UBND huyện (VH-XH) Diệp Hoàng Thu
Cơ quan trực thuộc UBND huyện
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Phòng Văn hóa và Thông tin
Email:phongvhtt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
1 Lê Đình Hiệu
Điện thoại:0918.410.117
Email: ledinhhieu.hbdo@binhphuoc.gov.vn
P. Trưởng phòng Lê Đình Hiệu
2 Nguyễn Mạnh Chung
Điện thoại:0985.651.459
Email: nguyenmanhchung.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Mạnh Chung
3 Chuyên viên
Điện thoại:0977.704.977
Email: nguyenducduy.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Ngô Đức Duy Chuyên viên
Phòng Nội vụ
Email:phongnv.hbdo@binhphuoc.gov.vn
4 Lê Thị Phương
Điện thoại:
06513.563848
Email: phongnv.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Lê Thị Phương
5 Nguyễn Minh Phong
Điện thoại:
06513.563848
Email: phongnv.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Minh Phong
Phòng Tư pháp
6 Nguyễn Thị Thanh Hương
Điện thoại:
0651.3563582
Email: phongtp.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thị Thanh Hương
7 Trần Thị Hương Loan
Điện thoại:
0651.3563582
Email: phongtp.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trần Thị Hương Loan
8 Nguyễn Hùng Vương
Điện thoại:
0651.3563582
Email: phongtp.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Hùng Vương
9 Lê Đức Thuấn
Điện thoại:
0651.3563582
Email: phongtp.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Cán bộ Lê Đức Thuấn
Phòng Y tế
Email:Phongytehuyenbd@gmail.com
10 Nguyễn Hoài Anh
Điện thoại:
06513.564.020
Email: phongyt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Hoài Anh
11 Nguyễn Thị Ái Nhi
Điện thoại:
06513. 564.021
Email: phongyt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Kế toán trưởng Nguyễn Thị Ái Nhi
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Email:phongtckh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
12 Nguyễn Anh Tài
Điện thoại:
06513.563599
Email: phongtckh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Anh Tài
13 Lê Đình Việt
Điện thoại:
06513.563599
KTT Lê Đình Việt
14 PhạmThị Thúy Hằng
Điện thoại:
06513.563599
Email: phamthithuyhang1981@gmail.com
Chuyên viên PhạmThị Thúy Hằng
15 Nguyễn Thị Hồng
Điện thoại:
06513.563599
Email: nguyenhongtckh@gmail.com
Chuyên viên Nguyễn Thị Hồng
16 Huỳnh Ngọc Phi
Điện thoại:
06513.563599
Email: huynhphibudop@gmail.com
Chuyên viên Huỳnh Ngọc Phi
17 Nguyễn Anh Tuấn
Điện thoại:
06513.563599
Email: anhtuan10487@gmail.com
Chuyên viên Nguyễn Anh Tuấn
18 Nguyễn Thị Hoàng Yến
Điện thoại:
06513.563599
Email: hoangyen241288@gmail.com
Cán sự Nguyễn Thị Hoàng Yến
19 Đ/c Huyền
Điện thoại:
06513.563599
Chuyên Viên Đ/c Huyền
Phòng LĐTB&XH
Email:phongldtbxh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
20 Dương Thị Xuân
Điện thoại:
0918 832385
Email: duongthixuan.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Dương Thị Xuân
21 Nguyễn Minh Phong
Điện thoại:0988933238
Email: nguyenminhphong.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Phó phòng Nguyễn Minh Phong
22 Nguyễn Thị Huyền
Điện thoại:
06513.56.35.85
Email: nguyenthihuyen.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Cán bộ Nguyễn Thị Huyền
23 Đinh Thị Lan Anh
Điện thoại:
06513.56.35.85
Email: nguyenthilan.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Cán bộ Đinh Thị Lan Anh
24 Hoàng Thanh Bình
Điện thoại:
06513.56.35.85
Email: hoangthanhbinh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Cán bộ Hoàng Thanh Bình
Phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn
Email:phongnnptnt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
25 Đặng Trọng Nam
Điện thoại:
06513564314
Email: dangtrongnam.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Phó phòng Đặng Trọng Nam
26 Đoàn Mạnh Quang
Điện thoại:
06513564314
Email: doanmanhquang.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Phó phòng Đoàn Mạnh Quang
27 Trần Tuấn Anh
Điện thoại:
06513563598
Email: trantuananh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trần Tuấn Anh
28 Hồ Thị Đào
Điện thoại:
06513563598
Email: hothidao.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Hồ Thị Đào
29 Trương Công Phước
Điện thoại:
06513563598
Email: truongcongphuoc.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trương Công Phước
30 Trần Trọng Thục
Điện thoại:
06513563598
Email: trantrongthuc.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trần Trọng Thục
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Email:phongktht.hdbo@binhphuoc.gov.vn
31 Tạ Đình Quảng
Điện thoại:
06513.563578
Trưởng phòng Tạ Đình Quảng
32 Nguyễn Văn Phong
Điện thoại:
06513.563578
Email: nguyenvanphong.hdbo@binhphuoc.gov.vn
Phó phòng Nguyễn Văn Phong
33 Vũ Ngọc Hạnh
Điện thoại:
06513.563578
Email: vungochanh.hdbo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Vũ Ngọc Hạnh
34 Nguyễn Văn Sơn
Điện thoại:
06513.563578
Email: nguyenvanson.hdbo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Văn Sơn
35 Văn Công Danh
Chuyên viên Văn Công Danh
Thanh Tra huyện
Email:thanhtrahuyenbudop@gmail.com
36 Phạm Hữu Long
Điện thoại:
06513.563.597
Email: ttr.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chánh thanh tra Phạm Hữu Long
37 Trương Đình Bắc
Điện thoại:
06513.563.646
Email: ttr.hbdo@binhphuoc.gov.vn
P. Chánh thanh tra Trương Đình Bắc
Phòng Dân tộc
Email:phongdt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
38 Nguyễn Hùng Cường
Điện thoại:01632369939
06513.564.667
Quyền Trưởng phòng Nguyễn Hùng Cường
39 Nguyễn Văn Tiến
Điện thoại:0977853953
06513.564.667
Cán bộ chính sách Nguyễn Văn Tiến
40 Trần Văn Vinh
Điện thoại:0988372797
06513.564.667
Cán bộ tuyên truyền Trần Văn Vinh
Phòng GD&ĐT
Email:phonggddt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
41 Lê Đình Cóong
Điện thoại:
06513.563.333
Trưởng Phòng Lê Đình Cóong
42 Nguyễn Hữu Nhuận
Điện thoại:
06513.564.087
Email: Huunhuan@gmail.com
P. TP (PTCM TH, CMC-PCGD) Nguyễn Hữu Nhuận
Các Xã, Thị trấn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
UBND Thị trấn Thanh Bình
1 Võ Hoàng Vũ
Điện thoại:0165.533.5767
0651.6245.907
Chủ tịch Võ Hoàng Vũ
2 Trần Công Kích
Phó chủ tịch Trần Công Kích
3 Trần Văn Triều
PCT Trần Văn Triều
UBND xã Hưng Phước
4 Nguyễn Hữu Duệ
Điện thoại:0165.533.5767
0651.6245.907
Chủ tịch Nguyễn Hữu Duệ
5 Nguyễn Đức Thắng
Điện thoại:0979.515.133
0651.3520.435
Phó chủ tịch Nguyễn Đức Thắng
UBND xã Phước Thiện
6 Nguyễn Đức Huy
Điện thoại:0946.833.044
0651.3591.135
Chủ tịch Nguyễn Đức Huy
7 Đặng Văn Sáng
Điện thoại:0974.476.272
0651.3591.008
Phó chủ tịch Đặng Văn Sáng
8 Đinh Văn Bàng
Điện thoại:0983.600.024
0651.3591.141
Phó chủ tịch Đinh Văn Bàng
UBND xã Thiện Hưng
9 Trần Chí Công
Điện thoại:0984.861.090
0651.3557.141
Chủ tịch Trần Chí Công
10 Hồ Công Dục
Điện thoại:0919.766.702
Phó chủ tịch Hồ Công Dục
UBND xã Thanh Hòa
11 A Huy
Điện thoại:0984.384.397
0651.3590.821
Chủ tịch A Huy
12 A Quốc
Điện thoại:0985.996.811
0651.3590.821
Phó chủ tịch A Quốc
UBND xã Tân Thành
13 Nguyễn Văn Nu
Điện thoại:0988.488.727
0651.3553.707
Chủ tịch Nguyễn Văn Nu
14 Hoàng Minh Dũng
Điện thoại:01666.923.979
0651.3553.418
Phó chủ tịch Hoàng Minh Dũng
15 Trần Ngọc Hỷ
Điện thoại:0985.996.737
0651.3553.418
Phó chủ tịch Trần Ngọc Hỷ
UBND xã Tân Tiến
16 Võ Hoàng Vũ
Điện thoại:0919.015.679
0651.3528.043
Chủ tịch Võ Hoàng Vũ
17 Trần Văn Thành
Điện thoại:
0651.3528.341
Phó chủ tịch Trần Văn Thành
18 Dương Văn Gân
Điện thoại:0979.765.766
0651.3528.341
Phó chủ tịch Dương Văn Gân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây