Các Xã, Thị trấn

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
UBND Thị trấn Thanh Bình
Điện thoại:0651.3563.407
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Hoàng Vũ
Điện thoại:0165.533.5767
0651.6245.907
Chủ tịch Võ Hoàng Vũ
2 Trần Công Kích
Phó chủ tịch Trần Công Kích
3 Trần Văn Triều
PCT Trần Văn Triều
UBND xã Hưng Phước
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Khắc Huy
Điện thoại:0165.533.5767
0651.6245.907
Chủ tịch Nguyễn Khắc Huy
UBND xã Phước Thiện
Điện thoại:0651.3591.008
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Đức Thắng
Điện thoại:0946.833.044
0651.3591.135
Chủ tịch Nguyễn Đức Thắng
2 Đặng Văn Sáng
Điện thoại:0974.476.272
0651.3591.008
Phó chủ tịch Đặng Văn Sáng
3 Đinh Văn Bàng
Điện thoại:0983.600.024
0651.3591.141
Phó chủ tịch Đinh Văn Bàng
UBND xã Thiện Hưng
Điện thoại:0651.3557.427
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Chí Công
Điện thoại:0984.861.090
0651.3557.141
Chủ tịch Trần Chí Công
2 Phạm Hùng Phong
Phó chủ tịch Phạm Hùng Phong
3 Nguyễn Mạnh Cường
PCT Nguyễn Mạnh Cường
UBND xã Thanh Hòa
Điện thoại:0651.3557.427
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Vũ Viết Duy
Điện thoại:0984.384.397
0651.3590.821
Chủ tịch Vũ Viết Duy
2 Nguyễn Văn Dũng
Điện thoại:0985.996.811
0651.3590.821
Phó chủ tịch Nguyễn Văn Dũng
UBND xã Tân Thành
Điện thoại:0651.3553.418
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hữu Dũng
Điện thoại:0988.488.727
0651.3553.707
Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng
UBND xã Tân Tiến
Điện thoại:0651.3528.510
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Văn Nu
Điện thoại:0919.015.679
0651.3528.043
Chủ tịch Võ Văn Nu
2 Trần Văn Thành
Điện thoại:
0651.3528.341
Phó chủ tịch Trần Văn Thành
3 Dương Văn Gân
Điện thoại:0979.765.766
0651.3528.341
Phó chủ tịch Dương Văn Gân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây