Cơ quan trực thuộc UBND huyện

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Phòng Văn hóa và Thông tin
Email:phongvhtt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0651.3563.590
Số fax:06513.563.590
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Đình Hiệu
Điện thoại:0918.410.117
Email: ledinhhieu.hbdo@binhphuoc.gov.vn
P. Trưởng phòng Lê Đình Hiệu
2 Nguyễn Mạnh Chung
Điện thoại:0985.651.459
Email: nguyenmanhchung.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Mạnh Chung
3 Chuyên viên
Điện thoại:0977.704.977
Email: nguyenducduy.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Ngô Đức Duy Chuyên viên
Phòng Nội vụ
Email:phongnv.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:06513.563.848; 06513.564.339
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thị Phương
Điện thoại:
06513.563848
Email: phongnv.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Lê Thị Phương
2 Nguyễn Minh Phong
Điện thoại:
06513.563848
Email: phongnv.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Minh Phong
Phòng Tư pháp
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Thanh Hương
Điện thoại:
0651.3563582
Email: phongtp.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thị Thanh Hương
2 Trần Thị Hương Loan
Điện thoại:
0651.3563582
Email: phongtp.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trần Thị Hương Loan
3 Nguyễn Hùng Vương
Điện thoại:
0651.3563582
Email: phongtp.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Hùng Vương
4 Lê Đức Thuấn
Điện thoại:
0651.3563582
Email: phongtp.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Cán bộ Lê Đức Thuấn
Phòng Y tế
Email:Phongytehuyenbd@gmail.com
Điện thoại:06513564020 – 06513564021
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hoài Anh
Điện thoại:
06513.564.020
Email: phongyt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Hoài Anh
2 Nguyễn Thị Ái Nhi
Điện thoại:
06513. 564.021
Email: phongyt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Kế toán trưởng Nguyễn Thị Ái Nhi
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Email:phongtckh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:06513.563599
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Anh Tài
Điện thoại:
06513.563599
Email: phongtckh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Anh Tài
2 Lê Đình Việt
Điện thoại:
06513.563599
KTT Lê Đình Việt
3 PhạmThị Thúy Hằng
Điện thoại:
06513.563599
Email: phamthithuyhang1981@gmail.com
Chuyên viên PhạmThị Thúy Hằng
4 Nguyễn Thị Hồng
Điện thoại:
06513.563599
Email: nguyenhongtckh@gmail.com
Chuyên viên Nguyễn Thị Hồng
5 Huỳnh Ngọc Phi
Điện thoại:
06513.563599
Email: huynhphibudop@gmail.com
Chuyên viên Huỳnh Ngọc Phi
Phòng LĐTB&XH
Email:phongldtbxh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Dương Thị Xuân
Điện thoại:
0918 832385
Email: duongthixuan.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Dương Thị Xuân
2 Nguyễn Minh Phong
Điện thoại:0988933238
Email: nguyenminhphong.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Phó phòng Nguyễn Minh Phong
3 Nguyễn Thị Huyền
Điện thoại:
06513.56.35.85
Email: nguyenthihuyen.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Cán bộ Nguyễn Thị Huyền
4 Đinh Thị Lan Anh
Điện thoại:
06513.56.35.85
Email: nguyenthilan.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Cán bộ Đinh Thị Lan Anh
5 Hoàng Thanh Bình
Điện thoại:
06513.56.35.85
Email: hoangthanhbinh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Cán bộ Hoàng Thanh Bình
Phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn
Email:phongnnptnt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Số fax:06513563598 – 06513564314
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Trọng Nam
Điện thoại:
06513564314
Email: dangtrongnam.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Phó phòng Đặng Trọng Nam
2 Đoàn Mạnh Quang
Điện thoại:
06513564314
Email: doanmanhquang.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Phó phòng Đoàn Mạnh Quang
3 Trần Tuấn Anh
Điện thoại:
06513563598
Email: trantuananh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trần Tuấn Anh
4 Hồ Thị Đào
Điện thoại:
06513563598
Email: hothidao.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Hồ Thị Đào
5 Trương Công Phước
Điện thoại:
06513563598
Email: truongcongphuoc.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trương Công Phước
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Email:phongktht.hdbo@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:06513.563578
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Tạ Đình Quảng
Điện thoại:
06513.563578
Trưởng phòng Tạ Đình Quảng
2 Nguyễn Văn Phong
Điện thoại:
06513.563578
Email: nguyenvanphong.hdbo@binhphuoc.gov.vn
Phó phòng Nguyễn Văn Phong
3 Vũ Ngọc Hạnh
Điện thoại:
06513.563578
Email: vungochanh.hdbo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Vũ Ngọc Hạnh
4 Nguyễn Văn Sơn
Điện thoại:
06513.563578
Email: nguyenvanson.hdbo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Văn Sơn
5 Văn Công Danh
Chuyên viên Văn Công Danh
Thanh Tra huyện
Email:thanhtrahuyenbudop@gmail.com
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Hữu Long
Điện thoại:
06513.563.597
Email: ttr.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chánh thanh tra Phạm Hữu Long
2 Trương Đình Bắc
Điện thoại:
06513.563.646
Email: ttr.hbdo@binhphuoc.gov.vn
P. Chánh thanh tra Trương Đình Bắc
Phòng Dân tộc
Email:phongdt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hùng Cường
Điện thoại:01632369939
06513.564.667
Quyền Trưởng phòng Nguyễn Hùng Cường
2 Nguyễn Văn Tiến
Điện thoại:0977853953
06513.564.667
Cán bộ chính sách Nguyễn Văn Tiến
3 Trần Văn Vinh
Điện thoại:0988372797
06513.564.667
Cán bộ tuyên truyền Trần Văn Vinh
Phòng GD&ĐT
Email:phonggddt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0651.3563586
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Đình Cóong
Điện thoại:
06513.563.333
Trưởng Phòng Lê Đình Cóong
2 Nguyễn Hữu Nhuận
Điện thoại:
06513.564.087
Email: Huunhuan@gmail.com
P. TP (PTCM TH, CMC-PCGD) Nguyễn Hữu Nhuận
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây