DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÙ ĐỐP

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ, VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐIỆN THOẠI
CƠ QUAN
ĐIỆN THOẠI
CÁ NHÂN
SỐ FAX
  KHỐI ĐẢNG
  Thường trực Huyện ủy
  Hà Anh Dũng Bí thư   0918143933  
  Phạm Công Đức Phó bí thư thường trực   0918090130  
           
1 Văn phòng Huyện ủy
  Trịnh Tiến Tâm Chánh văn phòng 06513563561 0988933234  
  Nguyễn Thế Dương PVP 06513563561 0914418739  
  Đỗ Xuân Đăng PVP 06513563560    
  Nguyễn Trung Hiếu
Thái Thị Huỳnh Trang
Mai Văn Hải
Hoàng Thị Ánh tuyết
Tổng hợp 06513563560    
  Đoàn Thị Thảo
Lý Thị Dung
Văn thư 06513563560    
  Trần Thị Hồng Nguyên Quản trị - hành chính 06513563560    
  Trần Thị Thu Hồng Công nghệ thông tin 06513563560    
  Đặng Thị Thơm Kế toán 06513563561    
2 Ban tổ chức Huyện ủy
  Chung Văn Hoan Trưởng Ban 06513563580 0918687926  
  Nguyễn Sỹ Anh Phó Ban 06513563680 0918832438  
  Phạm Thị Thảo Phó Ban 06513563680 0918688060  
  Võ Mạnh Hùng Phó Ban 06513563680 0975093400  
    Tổng hợp 06513563680    
3 Ban tuyên giáo Huyện ủy
  Phạm Văn Tình Trưởng Ban 06513564183 0918615717  
  Văn Thị Ngọc Điệp Phó Ban   0948266167  
  Bùi Hải Chung Phó Ban   0978916160  
    Tổng hợp 06513563595    
4 Ủy ban kiểm tra Huyện ủy
  Trần Đức Nha Chủ nhiệm   0918832572  
  Nguyễn Quang Chí Phó chủ nhiệm   0978094821  
    Tổng hợp 06513563591    
5 Ban Dân vận Huyện ủy
           
  Hoàng Văn Phước Phó Ban   0918102733  
  Phạm Thị Thanh Lâm Phó Ban   0918027595  
    Tổng hợp 06513563592    
6 Trung tâm bồi dưỡng chính trị
  Trần Văn Hiệu Giám đốc   0918422350  
    Tổng hợp 06513564022    
I TT. HĐND-UBND
1 THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
  Phạm Công Đức        
  Nguyễn Hoành Sơn   06513507879    
  Nguyễn Thị Việt Hồng   06513564571    
2 THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN
  Đoàn Văn Thảo        
  Đặng Thế Nhàn        
  Diệp Hoàng Thu        
II 13 PHÒNG BAN
1 VĂN PHÒNG HĐND-UBND
  Mai Văn Sang Chánh văn phòng 06513563572 0974162030  
  Trần Văn Chiêu Phó văn phòng TH 06513564064 0985939828  
  Lưu Phách Phó văn phòng QT-HC 06513563583 0919765090  
  Thiều Quang Tâm Chuyên viên Nội chính 06513564150    
  Nguyễn Minh Chiến Chuyên viên Kinh tế 06513564150    
  Phan Thị Thu Trang Chuyên viên Văn xã 06513564150    
  Trần Mạnh Điệp Chuyên viên Hội đồng 06513564571    
  Đậu Trọng Tình Chuyên viên CNTT 06513564150    
  Nguyễn Thị Mận
Nguyễn Văn Tuấn
Văn Thư
Lưu trữ
06513563583    
     
  Lê Thị Hạnh Kế toán trưởng 06513563675    
  Nguyễn Thị Liễu Kế toán    
    Một cửa điện tử 06513556777    
2 PHÒNG NỘI VỤ
  Lê Thị Phương Trưởng phòng   0946496658  
  Phạm Hùng Phong Phó Trưởng phòng   0914117625  
  Nguyễn Hải Nam Chuyên viên 06513563848 0984077979  
  Bùi Ngọc Định Chuyên viên 06513563848 0917617617  
  Nguyễn Thị Đoan Trang Chuyên viên 06513564339 0975800210  
  Phạm Thị Mai Quyền Chuyên viên 06513563848 0938523883  
  Phan Thị Bích Ngân Chuyên viên 06513564339 0989112002  
  Nguyễn Thị Thu Hằng Chuyên viên 06513564339 0987473673  
  Trần Đình Vận Kho lưu trữ 06513563848 0988882554  
  Thái Bình Trọng Kho lưu trữ 06513564339 0988922944  
  Cao Thị Hồng Trang Văn thư 06513563848 0983507209  
3 PHÒNG DÂN TỘC
   Nguyễn Hùng Cường  Q. Trưởng phòng 0965699780    
   Nguyễn Văn Tiến   06513564667    
   Trần Văn Vinh   06513564667    
4 PHÒNG NN&PTNT
  Huỳnh Thanh Vũ Trưởng phòng      
  Đặng Trọng Nam Phó trưởng phòng      
  Đoàn Mạnh Quang Phó trưởng phòng      
  Trần Tuấn Anh Chuyên viên      
  Hồ Thị Đào Chuyên viên      
  Đỗ Thị Hoài Nhi Chuyên viên      
  Trương Công Phước Chuyên viên      
  Trần Trọng Thục Chuyên viên      
  Nguyễn Thị Thu Hà Chuyên viên      
5 PHÒNG LAO ĐỘNG & TBXH
  Dương Thị Xuấn  Trưởng Phòng 06513.563. 585 0918.832.385  
  Nguyễn Minh Phong  Phó Phòng 06513.563. 585 0988.933.238  
  Đặng Văn Sỹ  Phó trưởng phòng 06513.563.585 0979.194.772  
  Nguyễn Văn Thắng  Chuyên viên 06513.563.585 0166.519.6337  
  Lê Thị Kiếm  Kế toán 06513.608.048 0169.975.6800  
  Nguyễn Thị Huyền  Cán sự 06513.563.585 0987.686.077  
  Nguyễn Thị Bích Loan  Bộ phận văn thư 06513.563.585 0988.932.030 06513.563.585
  Đinh Thị Lan Anh  Chuyên Viên 06513.563.585 0963.797.759  
  Hoàng Thanh Bình  Một cửa điện tử 06513.563.585 0917.464.258  
6 PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG
  Tạ Đình Quảng Trưởng Phòng 06513563578 0918090129  
  Nguyễn Văn Phong P.Trưởng Phòng 06513563578 0919242789  
  Võ văn Truyền P.Bí Thư Chi Bộ 06513563578 0913129729  
  Văn Công Danh Chuyên Viên 06513563578 0913129724  
  Vũ Ngọc Hạnh Chuyên Viên 06513563578 0918832579  
  Nguyễn Văn Sơn Chuyên Viên 06513563578 0988464479  
  Phạm Quang Đại Cán sự 06513563578 01627444348  
7 PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH
  Nguyễn Anh Tài Trưởng phòng   0985566979  
  Đỗ Minh Thắng  Phó trưởng phòng   0988417210  
    Văn thư 06513563599    
           
8 PHÒNG TÀI NGHUYÊN – MÔI TRƯỜNG
  Vũ Văn Hiếu Trưởng phòng   0918197706  
  Lê Phương Ngọc Phó phòng   0918688638  
  Đoàn Thị Ngọc Ngân Kế Toán – Văn thư   0974419719  
9 THANH TRA HUYỆN
  Phạm Hữu Long Chánh Thanh tra 06513.563.646 0972635375  
  Trương Đình Bắc P.Chánh Thanh tra 06513.563.646 0919352502  
    Phòng tiếp dân 06513.563.597    
10 PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
  Lê Đình Cóong Trưởng phòng   0983563648  
  Vũ Thị Chiến Phó phòng   0976958559  
  Nguyễn Hữu Nhuận Phó phòng   0918924333  
  Phan Văn Quân Tổ chức   0987508090  
   Nguyễn Thị Thắm Văn thư 06513563586 0976685556  
           
11 PHÒNG Y TẾ
   Nguyễn Hoài Anh  Trưởng phòng   0918095804  
   Nguyễn Thị Ái Nhi  Văn phòng 06513564021    
   Đàm Văn Thịnh    
12 PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN
  Nguyễn Văn Thịnh Trưởng phòng 0651.3563.590 0918.615.570  
  Lê Đình Hiệu Phó Trưởng phòng nt 0918.410.117  
  Nguyễn Thị Thùy Dương Phó Trưởng phòng nt 0986.525.566  
  Ngô Đức Duy Chuyên viên nt 0977.704.977  
  Nguyễn Mạnh Chung Chuyên viên nt 0985.651.459  
  Nguyễn T Bích Huệ Chuyên Viên nt 0972.491.340  
13 PHÒNG TƯ PHÁP
  Nguyễn T.Thanh Hương   06513563582 0911470339  
  Hà Tuấn Anh   06513563582 0919018080  
  Nguyễn Hùng Vương   06513563582 0988342300  
  Lê Đức Thuấn   06513563582 0989933235  
III CÁC XÃ THỊ TRẤN
1 UBND xã Hưng Phước
  Hồ Tấn Đắc BT. Đảng ủy   0913 129 744  
  Phan Văn Hùng PBT. Đảng ủy   0973 795 830  
  Nguyễn Hữu Duệ CT. UBND   0974 559 864  
  Vũ Thị Hạnh PCT. HĐND   01655 431 470  
  Nguyễn Đức Thắng PCT. UBND   0979 515 133  
  Lê Thị Hồng Thịnh PCT. UBND   0983 977 110  
  Hoàng Văn Chương Văn phòng 0651 360 7787 0986 500 470  
  Nguyễn Thị Kiều Thu 0976 967 127  
  Nguyễn Thị Ngọc Bích Văn thư   0977 867 629  
  Võ Tiến Hùng Địa chính – XD   0919 120 357  
  Lưu Xuân Xiêm CHT.QS   0975 070 646  
  Nguyễn Văn Phúc PCHT.QS   0944 105 149  
  Võ Thành Nam PCHT.QS   0974 424 825  
  Trịnh Xuân Đạt Trưởng CA   0984 745 023  
  Lê Minh Hiếu PT. Công an   0975 433 136  
  Lê Thắng Mỹ PT. Công an   0977 563 225  
  Đoàn Văn Lợi CT. MTTQ   01664 624 179  
  Nguyễn Xuân Hạ CT. Hội CTĐ   01676 774 509  
  Lâm Văn Ngọc CT. Hội CCB   0969 316 390  
  Phan Binh CT. Hội NCT   01655 894 228  
  Nguyễn Văn Mịch CT. Hội ND   01669 621 299  
  Trần Thị Hồng Nga CT. Hội PN   01694 447 224  
  Nguyễn Thị Sen PCT. Hội PN   01674 491 050  
  Đặng Thị Mỹ Lành BT. ĐTN   01647 451 574  
  Trần Thị Trang PBT. ĐTN   0989 241 422  
      2 UBND xã Phước Thiện
  Nguyễn Ngọc Trung BT. ĐU   0984620207  
  Đặng Văn Cừ PCT. HĐND   0985831078  
  Nguyễn Đức Huy CT. UBND   0946833044  
  Đặng Văn Sáng PCT. UBND   0974476272  
  Đinh Văn Bàng PCT. UBND   0983600024  
  Phạm Văn Qúy Trưởng công an   0916500667  
  Phạm Hoa Vân Xã đội trưởng   0977842714  
  Xuân Thị Thanh Hường PCT. UBMTTQVN   01663328836  
  Phạm Thị Na CT. HPN   01635189319  
  Đào Qúy Hợi BT. ĐTN   01697918396  
  Hoàng Thị Thơ CT. HND   0972484156  
  Nguyễn Thị Đĩa CT. HNCT   01682091954  
  Trần Minh Tuân CT. HCCB   0914450028  
  Nguyễn Văn Hải
Ngô Thị Lệ
Trần Thị Huyên
Nông Văn Thái
Văn phòng   0984363933
01695925027
0967070248
0905317933
 
  Phạm Thị Thu Oanh Văn thư   0976302837  
3 UBND xã Thiện Hưng
  Phan Trung Thành Bí thư Đảng ủy   0918680546  
  Nguyễn Thị Trung Hiếu Phó bí thư thường trực   0985700577  
  Trần Chí Công CT. UBND 06513.557.141 0986.973.149  
  Hồ Công Dục PCT. UBND 06513.557.878 0919.766.702  
  Huỳnh Ngọc Ánh CT. HĐND   0972.974.265  
  Vũ Đình Tuấn PCT HĐND   01646505197  
  Nguyễn Mạnh Cường CT. UBMTTQVN xã 06513.557.146 0989.881.112  
  Lê Cảnh Phúc CT. Hội CCB   0985.768.436  
  Phạm Quang Yên CT. Hội ND   0985.407.321  
  Đào Thị Hồng Phước CT. Hội PN   0985.754.244  
  Nguyễn Thành Nhân BT. Đoàn TN   0962.959.439  
  Lê Phước Tấn PCT. Hội NCT   01695.020.381  
  Lương Ngọc Thêm CT. Hội CTĐ   01282.722.333  
  Nguyễn Hoàng Tuấn Xã đội trưởng   0976794609  
  Phan Văn Phố Trưởng CA   0983146538  
   Nguyễn Văn Quế Phó CA   0963224992  
  Hoàng Thanh Lộc Phó CA   0972693677  
  Lê Thị Thúy VP-TK 06513.557.427 01694.161.819  
4 UBND xã Thanh Hòa
  Đoàn Tiến Dũng Bí thư Đảng ủy   0983.563.224  
  Nguyễn Văn Lành Phó Bí thư Đảng ủy   0986.148.177  
  Phạm Kim Lan Phó CT HĐND   0985.250.126  
  Vũ Viết Duy Chủ tịch UBND   0962.452.626  
  Nguyễn Sỹ Quốc PCT UBND   0919.242.728  
  Trần Văn Ngọc PCT UBND   0985.935.258  
  Nguyễn Văn Đủ CT. UBMTTQ   0972.482.219  
  Nguyễn Minh Liêm Trưởng Công an   0988.676.600  
  Phạm Đức Tự Trưởng BCHQS   0986.028.078  
  Nguyễn Thị Hồng Nhung Văn thư - Thủ quỹ 06513.590.821 0988.778.546  
  Nguyễn Thị Kim Hiếu CB.VP - TK 06513.590.821 0963.984.598  
  Hoàng Văn Công CB.VP - TK 06513.590.821 0978.432.665  
5 UBND TT Thanh Bình
  Nguyễn Công Danh BT.ĐU   0918832732  
  Nguyễn Thanh Hiền PBT.ĐU   0942135621  
  Nguyễn Hữu Dũng CT. UBND   0918823567  
  Trần Công Kích PCT.UBND   0984696021  
  Vũ Ngọc Lễ PCT. UBND   0917011059  
  Phạm Văn Thiết CT. HĐND   0918832595  
  Nguyễn Văn Toàn PCT. HĐND   01668646627  
  Nguyễn Đình Minh UBMTTQVN TT   0988762361  
  Phạm Văn Thoa Hội CCB   0985064575  
  Trần Văn Triều Đoàn TN   0918443272  
  Bùi Thị Quế Thơm CT.LHPN   0987457387  
  Nguyễn Xuân Chiều CT. Hội CTĐ   0988283478  
  Trần Ngọc Cử CT. Hội NCT   0975452832  
  Lê Thị Tuyết Nhung CB.VT-TQ 0651.563407 0976702777  
  Lê Thị Hiền CB. VP- TK 0651.563407 01636265008  
  Nguyễn Thị Thu Hà Thư ký ĐU 0651.564363 0972902910  
6 UBND xã Tân Tiến
  Trần Văn Bình BT. Đảng ủy 06513528009 0919340225  
  Trần Phước Minh PBT.Đảng ủy   0988065279  
  Trần Duy Phú CT.HĐND   0986207035  
  Trần Ngọc Thanh PCT.HĐND   01634472328  
  Võ Hoàng Vũ CT. UBND 06513528043 0919015679  
  Dương Văn Gân PCT.UBND 06513528341 0979765766  
  Nông T Hoài Phượng CT.UBMT   0974360790  
  Phạm Đức Ánh CT. HND   0985996732  
  Triệu Thị Luyện CT. HPN   0984341290  
  Trịnh Xuân Cừ CT. HCCB   01693723042  
  Cao Thị Thắng BT. ĐTN   0985706038  
  Nguyễn Văn Cường T. Công an   0986323379  
  Nguyễn Đình Đoàn Xã đội trưởng   01662090379  
  Hoàng Văn Bắc CT. HCTĐ   0979216224  
  Trần Thanh Tuấn VP. UBND 06513528510 01695655329  
  Nguyễn Thùy Dung 0985464767  
  Hoàng Thị Hoài Văn Thư 06513528510 0988933075  
7 UBND xã Tân Thành
  Nguyễn Chiến Dũng Bí thư Đảng ủy      
  Lê Quang Vinh P.Bí thư TT Đảng ủy      
  Nguyễn Văn Nu CT UBND      
  Nguyễn Tấn Lực CT HĐND      
  Phạm Thanh Trung CT MTTQ xã      
  Trần Ngọc Hỹ PCT UBND      
  Hoàng Minh Dũng PCT UBND      
  Huỳnh Phi Long PCT HĐND      
  Hoàng Văn Tỵ Thư ký đảng ủy 06513553705 0987694113  
  Lê Thị Xâm VP-TK 06513553418 0974464552  
  Phạm Thị Thu Huyền Kế toán 06513553686 0988727089  
 
IV Khối Đoàn thể
1 Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt nam huyện
  Cao Thị hồng Mận  Chủ tịch   0985250119  
  Lê thanh Sang Phó chủ tịch   0988928158  
  Lê Quang Vinh Phó chủ tịch   0986323372  
    Tổng hợp 06513563593    
2 Liên đoàn lao động huyện
  Điểu nen Chủ tịch 06513564080 0914307376  
  Trần Trọng Kim Phó chủ tịch 06513563594 0979761667  
    Tổng hợp 06513563594    
3 Hội chữ thập đỏ
  Nguyễn Văn Dũng Chủ tịch   0918090164  
  Hoàng Đức Vinh Phó chủ tịch   0985132006  
    Tổng hợp 06513563608    
4 Hội cựu chiến binh
  Đỗ Viết Khánh Chủ tịch   0979851455  
  Vũ Ngọc Thành PCT   01688308780  
  Đinh Văn Tuân PCT   0984188063  
5 Hội Nông dân
  Bùi Thị Thảo Chủ tịch   0908224247  
  Trần Bá Hải PCT   0984188063  
  Phùng Danh Toại PCT   0985472872  
    Tổng hợp 06513563602    
6 Hội phụ nữ
  Trương Thị Lan Chủ tịch   0987508077  
  Đỗ Thị Như Phó chủ tịch   01684835567  
    Tổng hợp 06513563607    
7 Hội Đông y
  Hoàng Thị Thanh Hương Chủ tịch   01687134990  
  Cao Thị Quỳnh     0974181441  
  Lê Ngọc Tấn     0984259610  
    Tổng hợp 06513564110    
V Các cơ quan, ban ngành liên quan
1 Đội công trình đô thị
  Phan Văn Hiệp     0913644368  
    Tổng hợp 06513608345    
2 Trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp dạy nghề
  Nguyễn Xuân Hương Giám đốc 06513557036 0982563306  
  Nguyễn Văn Thể Phó Giám đốc   0989520716  
  Dương Trọng Loan Phó Giám đốc   0972027088  
  Nguyễn Thị Ngọc Bích Văn thư 0651.3563861 01695.792.121 0651.3563861
  Bùi Thị Giang (trực sáng)
Nguyễn Duy Thinh (trực chiều)
Giáo viên Dạy Lái xe 0651.3563666 0979.304.551
0968.486.228
0651.3563861
3 Ban quản lý dự án
  Lâm Xuân Quang Giám đốc 06513608959 0919673396  
  Nguyễn Thanh Hữu P. Giám đốc 06513608959 0918832383  
  Phạm Thị Kim Thoa Kế toán trưởng 06513608959 0975431556  
  Lê Sỹ Thịnh Tổng hợp 06513608959 0919563593  
  Nguyễn Tiến Đương 01656190828  
  Trần Dĩnh 0965293393  
  Trần Đại Nghĩa 0947818191  
  Hoàng Văn Trần Kế toán viên 06513608959 0967755256  
  Võ Thị Gấm 0934510501  
4 Chi cục Thuế
  Nguyễn Văn Dũng Chi cục trưởng 06513.563.588 0918  
  Nguyễn Tấn Hạnh CC Phó 06513.563.782 0918090093  
    Tổng hợp 06513.563.587    
5 Trường THPT Thanh Hòa
  Nguyễn Anh Huy Hiệu trưởng 06513563693 0985164679  
  Nguyễn Ngọc Huân Hiệu phó   0988022979  
  Lương Thị Xuân Hường Hiệu phó   0962237249  
  Nguyễn Tiến Định Hiệu phó   0984134051  
    Tổng hợp 06513563693    
6 Trường THCS – THPT Tân tiến
  Trương Thanh Bình Hiệu trưởng 06513528879 0918095804  
  Dương Thanh Viết Hiệu phó   0988419579  
  Trương Thị Thùy Trang Hiệu phó   01678882581  
    Tổng hợp 06513528879    
7 Bệnh Viện đa khoa Bù Đốp
  Nguyễn Kim Cương Giám đốc 06513.563.604 0919.100.040  
  Ngô Văn Nguyên Phó giám đốc 06513.564.423 0919.100.188  
  Bế Văn Hòa TP.TC-HCQT 06513.564.059 0986.751.790  
  Huỳnh Văn Trung TP.KHTH-ĐD 06513.564.138 0979.878.890  
  Phạm Thị Oanh Phó phòng TC-HCQT - Văn thư 06513.564.059 0915.023.179 06513.564.059
    Phòng KHTH-ĐD 06513.564.138    
    P. Tài chính Kế toán 06513.563.428    
    Phòng TC-HCQT 06513.564.059    
    Khoa HSCC 06513.563.605    
    Khoa Nội Nhi Nhiễm 06513.564.445    
    Khoa Phụ sản 06513.563.784    
    Khoa Khám bệnh 06513.564.137    
    Khoa Dược 06513.564.136    
    Khoa ngoại 06513.564.413    
8 Trung tâm y tế
  Phạm Văn Tiến Giám đốc   0988213269  
    Tổng hợp 06513564002    
9 Trạm chăn nuôi thú ý - 06513563682
  Phạm Thế Huân Trạm trưởng 06513563682 0979772379  
10 Trạm bảo vệ thực vật - 06513563803
  Trần Minh Phúc Trạm trưởng 06513563803 0916999455  
11 Trạm Khuyến nông
  Nguyễn Văn Bắc Trạm Trưởng 06513563702 0905665577  
12 Ngân hàng NN&PTNT
  Nguyễn Đức Thành Giám đốc 06513563263 0918090135  
  Trần Thị Bích P. Giám đốc 06513564567 0919515597  
  Nguyễn Hữu Phương P. Giám đốc 06513564266 0919206206  
  Trần Thị Yến Trưởng phòng kế toán 06513563418 0919018789 06513563216
  Nguyễn Hữu Hùng Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh  
06513563262
 
0973390439
 
13 Ngân hàng chính sách xã hội
  Thái Thị Thanh thủy Giám đốc   0918090122  
  Nguyễn Ngọc Điệp Phó giám đốc   0986338339  
           
14 Trung tâm dân số
  Nguyễn Thị Năm Giám đốc 06516.552.886 0984.493.272  
  Nguyễn Văn Kiên Trưởng ban HC-TH 6.544.552 0986.440.032  
  Phan Thị Ánh Huyền TB. Truyền thông 3.563.708 0975.686.508  
  Nguyễn Thị Thảo 3.563.596 01649.562.484 3.563.596
15 Kho bạc Nhà nước
  Phan Đình Lai Giám đốc 06513563.617 0918688390  
  ………….. Hùng Phó GĐ 06513608686 0988253555  
    Tổng hợp 06513563618    
16 Trung tâm phát triển quỹ đất
  Nguyễn Xuân Hiệp Giám đốc 0651.3.564.448 0948.040.317  
  Lưu Trần Nhựt P.Giám đốc 0651.3.564.448 0982.831.841  
  Hoàng Thị Thương Chuyên viên 0651.3.564.448 0165.837.9091  
  Hồ Thị Thùy Trang Kế toán 0651.3.564.448 0972.690.272  
17 Chi Nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bù Đốp
  Phùng Văn Thiểm Giám đốc   0962159915  
  Huỳnh Ngọc Thảo
Nguyễn Thị Khuyên
Tổng hợp 06513563880 0982841019
0974191619
 
18 Trung tâm văn hóa thể thao
  Nguyễn Minh Kha Giám Đốc 0651.3564688 0913 977 380  
  Phan Thị Hoài Nam Văn thư 0651.3564688 0989 764 211  
19 Hạt kiểm lâm        
  Nguyễn Văn Ách Hạt trưởng 06503546008 0983563786  
  Nguyễn Văn Trèo Hạt phó 06503833614 0983563785  
  Hoàng Ngọc Phong Hạt phó 06503568844 0983563787  
20 Chi cục thi hành án dân sự huyện - 06513.245.779
  Huỳnh Công Nhân Chi cục trưởng 06513.245.779 0918422692  
  Hoàng Đức Sáu Phó CC 06513.245.600 0983518923  
  Lê Thị Hải Phó CC   0938780735  
21 Tòa án nhân dân huyện Bù Đốp - 06513563606
  Hoàng Ngọc Bân Chánh án 06513563606 0917701336  
  Phạm Tiến Hiệp Phó chánh án   0919104807  
  Nguyễn Văn Lâm Phó chánh án   0919671468  
22 Viện Kiểm sát nhân dân - 06513563557
  Vũ Văn Chương Viện trưởng 06513563557 0919150892  
  Đỗ Lâm Hiếu Viện phó   0982797673  
23 Công an huyện - 06513563566
  Nguyễn Văn Sáng Trưởng Công an huyện 06513563564 0982563477  
  Lê Văn Danh Phó CA 06513563669 0918268666  
  Mai Xuân Thắng Phó CA 06513563668    
  Nguyễn trung Kiên Phó CA   0938101188  
  Nguyễn Bá Tình Phó CA   0913863119  
    Tổng hợp – Văn thư 06513563566   06513563566
24 Ban chỉ huy QS huyện – 06513 564007
  Nguyễn Xuân thụy Chính trị viên 06513563661 0986292692  
  Vũ Thế Thông Chính trị viên phó      
  Lê Hồng Tư Chính trị viên phó      
  Hoàng Công Tú Chỉ huy trưởng   0984777798  
  Trần Đức Toàn Phó CHT động viên tuyển quân   0988570636  
  Nông Hoài Đức Phó CHT tham mưu trưởng   0982892868  
    Tổng hợp – Văn thư     06513 564007
25 Quản lý thị trường số 8 - 06513563562
  Danh Bông Đội trưởng 06513563562 0988454566  
  Nguyễn Hoàng Phương Đội phó   0919242717  
  Phạm Đức Thành Tổng hợp – Văn thư   0918422779  
  Đồn biên phòng
  Hoàng Diệu Anh Niên   0984952484  
  Cầu Trắng Anh Tưởng   0986903069  
  Thanh Hòa Anh Hiếu   0983414998  
  Đắc Quýt Anh Cường   01658581584  
  Bù Đốp Anh Cảnh   0983305349  
  Trung đoàn 717   06513557193    
  Tỉnh Bộ Biên phòng   06513568841    
  Hải Quan Hoàng Diệu   06513520178    
  Nông trường 5   06513557442    
  Thủy điện Cần Đơn   06513564359    
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây