Cơ quan trực thuộc UBND huyện

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

Phòng Văn hóa và Thông tin


Email:phongvhtt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0651.3563.590
Số fax:06513.563.590
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Ngô Đức Duy

Điện thoại:0977.704.977
Email: nguyenducduy.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Ngô Đức Duy
2

Bùi Hải Chung

P. Trưởng phòng Bùi Hải Chung
3

Nguyễn Minh Kha

Trưởng phòng Nguyễn Minh Kha
4

Đậu Trọng Tình

Chuyên viên Đậu Trọng Tình

Phòng Nội vụ


Email:phongnv.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:06513.563.848; 06513.564.339
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Thị Phương

Điện thoại:
06513.563848
Email: phongnv.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Lê Thị Phương
2

Nguyễn Thế Dương

Điện thoại:
06513.563848
Email: phongnv.hbdo@binhphuoc.gov.vn
P. Trưởng phòng Nguyễn Thế Dương

Phòng Tư pháp

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thị Thanh Hương

Điện thoại:
0651.3563582
Email: phongtp.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thị Thanh Hương

Phòng Y tế


Email:Phongytehuyenbd@gmail.com
Điện thoại:06513564020 – 06513564021
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Hoài Anh

Điện thoại:
06513.564.020
Email: phongyt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Hoài Anh
2

Nguyễn Thị Ái Nhi

Điện thoại:
06513. 564.021
Email: phongyt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Kế toán trưởng Nguyễn Thị Ái Nhi

Phòng TN-MT

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Công Danh

Trưởng phòng Nguyễn Công Danh

Phòng Tài chính - Kế hoạch


Email:phongtckh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:06513.563599
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Văn Công Danh

Điện thoại:
06513.563599
Email: phongtckh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Q. Trưởng phòng Văn Công Danh
2

Lê Đình Việt

Điện thoại:
06513.563599
KTT Lê Đình Việt
3

Nguyễn Thị Hồng

Điện thoại:
06513.563599
Email: nguyenhongtckh@gmail.com
P. Trưởng phòng Nguyễn Thị Hồng
4

Huỳnh Ngọc Phi

Điện thoại:
06513.563599
Email: huynhphibudop@gmail.com
Chuyên viên Huỳnh Ngọc Phi
5

Nguyễn Anh Tuấn

Điện thoại:
06513.563599
Email: anhtuan10487@gmail.com
Chuyên viên Nguyễn Anh Tuấn

Phòng LĐTB&XH


Email:phongldtbxh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thị Năm

Điện thoại:
0918 832385
Trưởng phòng Nguyễn Thị Năm
2

Lê Đình Hiệu

Điện thoại:0988933238
Email: nguyenminhphong.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Phó phòng Lê Đình Hiệu
3

Nguyễn Thị Huyền

Điện thoại:
06513.56.35.85
Email: nguyenthihuyen.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Cán bộ Nguyễn Thị Huyền
4

Đinh Thị Lan Anh

Điện thoại:
06513.56.35.85
Email: nguyenthilan.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Cán bộ Đinh Thị Lan Anh

Phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn


Email:phongnnptnt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Số fax:06513563598 – 06513564314
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Văn Thành

Điện thoại:
06513564314
Email: dangtrongnam.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Trần Văn Thành
2

Đoàn Mạnh Quang

Điện thoại:
06513564314
Email: doanmanhquang.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Phó phòng Đoàn Mạnh Quang
3

Trần Tuấn Anh

Điện thoại:
06513563598
Email: trantuananh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trần Tuấn Anh
4

Hồ Thị Đào

Điện thoại:
06513563598
Email: hothidao.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Hồ Thị Đào
5

Trương Công Phước

Điện thoại:
06513563598
Email: truongcongphuoc.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trương Công Phước

Phòng Kinh tế - Hạ tầng


Email:phongktht.hdbo@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:06513.563578
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Vũ Ngọc Hạnh

Điện thoại:
06513.563578
Email: vungochanh.hdbo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Vũ Ngọc Hạnh
2

Nguyễn Văn Sơn

Điện thoại:
06513.563578
Email: nguyenvanson.hdbo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Văn Sơn
3

Nguyễn Sỹ Anh

Trưởng phòng Nguyễn Sỹ Anh
4

Trần Văn Hạnh

P. Trưởng phòng Trần Văn Hạnh
5

Nguyễn Thúy Hằng

P. Trưởng phòng Nguyễn Thúy Hằng

Thanh Tra huyện


Email:thanhtrahuyenbudop@gmail.com
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trương Đình Bắc

Điện thoại:
06513.563.646
Chánh thanh tra Trương Đình Bắc
2

Phan Dực

P. Chánh Thanh tra Phan Dực

Phòng Dân tộc


Email:phongdt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Hùng Cường

Điện thoại:01632369939
06513.564.667
Quyền Trưởng phòng Nguyễn Hùng Cường
2

Nguyễn Văn Tiến

Điện thoại:0977853953
06513.564.667
Cán bộ chính sách Nguyễn Văn Tiến
3

Trần Văn Vinh

Điện thoại:0988372797
06513.564.667
Cán bộ tuyên truyền Trần Văn Vinh

Phòng GD&ĐT


Email:phonggddt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0651.3563586
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Hữu Nhuận

Điện thoại:
06513.564.087
Email: Huunhuan@gmail.com
P. Trưởng phòng Nguyễn Hữu Nhuận
2

Trần Đình Trọng

Trưởng phòng Trần Đình Trọng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây