Thanh Tra huyện

THÔNG TIN CHUNG 
 
 
1. Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra huyện
a. Tổ chức: Thanh tra huyện Bù Đốp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Bù Đốp.
b. Chức năng của Thanh tra huyện Bù Đốp: giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

c. Nhiệm vụ và quyền hạn
- Trong quản lý nhà nước về thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
+ Là cơ quan thường trực tiếp công dân của huyện;
+ Tham mưu UBND huyện trong công tác giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện;
+ Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, của Ủy ban nhân dân cấp xã;
+ Theo dõi, đôn đốc thực hiện công tác sau thanh tra và công tác phòng, chống tham nhũng.
2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản pháp luật có liên quan
- Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 của Quốc hội;
- Nghị định Số 86/2011/NĐ-CP của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;
- Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 của Quốc hội;
- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;
- Luât tố cáo số 02/2011/QH13 của Quốc hội;
- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tố cáo;
- Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005; Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012;
- Nghị định số 59/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng;
- Nghị định 89/CP của Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân.
3. Địa chỉ thư điện tử của Thanh tra huyện Bù Đốp
Gmail: thanhtrahuyenbudop@gmail.com

(Thanh Tra huyện)
 


 


Trương Đình Bắc

Trương Đình Bắc

Chánh thanh tra
01/01/1970

Phan Dực

Phan Dực

P. Chánh Thanh tra
01/01/1970

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây