STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 04/TB-TTPTQĐ 08/12/2022 THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẦU GIÁ TÀI SẢN
2 03-TB-TTPTQĐ 02/12/2022 Về việc lựa chọn tổ chức đầu giá tài sản
3 02/TB-TTPTQĐ 23/11/2022 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
4 01/TB-TTPTQĐ 15/11/2022 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
5 1485/QĐ-UBND 10/11/2022 Về việc thành lập đoàn kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng biên chế cấp xã năm 2022
6 1474/QĐ-UBND 08/11/2022 Về việc kiện toàn thành viên trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Bù Đốp
7 1463/QĐ-UBND 04/11/2022 Về việc thành lập Hội đồng khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự năm 2023
8 1397/QĐ-UBND 25/10/2022 Về việc kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện
9 1401/QĐ-UBND 25/10/2022 Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện
10 1346/QĐ-UBND 18/10/2022 Về việc kiện toàn Đoàn thẩm định Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn huyện Bù Đốp
11 1203/QĐ-UBND 21/09/2022 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên viên giúp việc ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy huyện
12 64/TB-UBND 29/08/2022 Thông báo về việc công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
13 968/QĐ-UBND 09/08/2022 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện
14 817/QĐ-UBND 04/07/2022 Công nhận các cơ sở giáo dục Mầm non trên địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn "Trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục mầm non" năm 2021-2022
15 763/QĐ-UBND 17/06/2022 Về việc kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện
16 762/QĐ-UBND 17/06/2022 Thành lập ban chỉ đạo triển khai, quản lý, điều hành Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện Bù Đốp
17 753/QĐ-BCĐ 14/06/2022 Về việc giải thể các khu cách ly tập trung dân sự trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
18 725/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc thành lập Ban chỉ đạo "Xây dựng xã Thiện Hưng đạt các tiêu chí đô thị loại V đến năm 2025
19 704/QĐ-UBND 02/06/2022 Về việc thành lập ban chỉ đạo Cải cách hành chính huyện Bù Đốp
20 670/QĐ-UBND 25/05/2022 Thành lập Ban tổ chức tham gia hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2022
21 484/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc thành lập đoàn kiểm tra quản lý sử dụng đất, việc chuyển mục đích sử dụng đất, sử dụng nguồn tài nguyên (phún sỏi) đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Bù Đốp năm 2022
22 485/QĐ-UBND 20/04/2022 Về việc thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Bù Đốp năm 2022
23 440/QĐ-UBND 07/04/2022 Thành lập tổ công tác triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030
24 243/QĐ-UBND 25/02/2022 Về việc giao chỉ tiêu phát triển người tham gia Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022 cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
25 224/QĐ-UBND 21/02/2022 Về việc điều chỉnh thành viên Tổ phản ứng nhanh liên ngành hỗ trợ thực hiện công tác truy vết các trường hợp có yếu tố dịch tễ
26 07/QĐ-UBND 06/01/2022 Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện Bù Đốp khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026
27 2476/QĐ-UBND 31/12/2021 Về việc ủy quyền thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án thuộc thẩm quyền của UBND huyện
28 84/TB-UBND 31/08/2021 Lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bù Đốp
29 404/STTTT-TTBCXB 23/04/2020 Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về Phòng, Chống Covid 19
30 303/STTTT-TTBCXB 01/04/2020 Công văn đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 16 CT/TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
31 QĐ45 05/03/2020 V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài, huyện Bù Đốp
32 94/STTTT-TTBCXB 11/02/2020 Công văn tuyên truyền tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona
33 47/KH-STTTT 21/11/2019 Tài liệu tập huấn Dịch vụ công trực tuyến tháng 11/2019
34 1520-UBND-NC 22/08/2019 Về việc niêm yết thông tin các cá nhân đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến lần 2
35 2465/QĐ-UBND 12/03/2019 Công bố bộ thủ tục hành chính của Sở Tài chính, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
36 434/QĐ-UBND 11/03/2019 Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
37 2395/VP.UBND-TT.TH-CB 12/11/2018 2395/VP.UBND-TT.TH-CB ngày 09/11/2018 của Văn phòng UBND tỉnh
38 2259/QĐ-UBND 01/10/2018 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công và Trung tâm trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý giải quyết của sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh
39 2116/QĐ-UBND 10/09/2018 Công bố TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công, tại Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước
40 552/STTTT-BCVT 20/08/2018 KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI MÃ MẠNG
41 237/STTTT-TTBCXB 28/04/2018 Tuyên truyền thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018
42 258/STTTT-TTBCXB 27/04/2018 Tuyên truyền thực hiện Công điện hỏa tốc của TTCP về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 01/5/2018
43 187/BC-UBND 08/02/2018 Tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
44 1339/UBND-NC 03/01/2018 Sử dụng biểu mẫu theo dõi công tác xử lý vi phạm hành chính
45 1668/QĐ-UBND 03/01/2018 Khen thưởng tổng kết công tác năm 2018 cho các cá nhân thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý
46 1391/UBND-NC 02/01/2018 Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
47 2861/QĐ-UBND 01/01/2018 Ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước
48 3280/QĐ-UBND 21/12/2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
49 1742/UBND-VX 19/08/2016 thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội năm 2016
50 1356/UBND-VX 28/07/2016 Tuyên truyền công bố dịch bệnh bạch hầu quy mô cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Tìm kiếm văn bản
Niên giám thống kê
Thông tin quy hoạch
Thủ tục hành chính
Đề tài khoa học
Công báo Bình Phước
Công báo chính phủ
Chính phủ
Bảo vệ biển đảo
Xây dựng nông thôn mới
Người LĐ và Doanh nghiệp
Đạo đức HCM
Hướng tới bầu cử
Thanh Bình
Tân Tiến
Tân Thành
Thiện Hưng
Hưng Phước
Phước Thiện
Thanh Hòa
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây