STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
101 42/LLV-HĐ-UB 17/10/2021 Lịch làm việc tuần thứ 42/2021 của TT HĐND-UBND huyện Bù Đốp
102 41/LLV-HD-UB 10/10/2021 Lịch làm việc tuần thứ 41/2021 của TT HĐND-UBND huyện Bù Đốp
103 40/LLV 03/10/2021 Lịch làm việc tuần thứ 40/2021 của TT HĐND-UBND huyện Bù Đốp
104 30/LLV-HD-UB 27/09/2021 Lịch làm việc của TT HĐND - UBND huyện tuần lễ thứ 39 (từ ngày 27/9/2021 đến ngày 01/10/2021)
105 38/LLV-HD-UB 19/09/2021 Lịch làm việc tuần 38/2021 của TT HĐND-UBND huyện Bù Đốp
106 37/LLV-HD-UB 13/09/2021 Lịch làm việc tuần 37/2021 của TT HĐND-UBND huyện Bù Đốp
107 36/LLV-HD-UB 05/09/2021 Lịch làm việc của TT HĐND - UBND huyện tuần lễ thứ 36 (từ ngày 06 đến ngày 10/9/2021)
108 35/LLV 29/08/2021 Lịch làm việc tuần thứ 35/2021 của TT HĐND-UBND huyện Bù Đốp
109 34/LLV 25/08/2021 Lịch làm việc của TT HĐND - UBND huyện Tuần lễ thứ 34/2021)
110 33/LLV 16/08/2021 Lịch làm việc của TT HĐND - UBND huyện Tuần lễ thứ 33/2021)
111 32/LLV 08/08/2021 Lịch làm việc của TT HĐND - UBND huyện Tuần lễ thứ 32/2021)
112 31/LLV 01/08/2021 Lịch làm việc của TT HĐND-UBND huyện tuần 31/2021
113 30/LLV 27/07/2021 Lịch làm việc của TT HĐND - UBND huyện tuần lễ thứ 30/2021
114 29/LLV 20/07/2021 Lịch làm việc của TT HĐND - UBND huyện Tuần lễ thứ 29/2021
115 28/LLV 12/07/2021 Lịch làm việc của TT HĐND - UBND huyện Tuần lễ thứ 28/2021)
116 27/LLV 05/07/2021 Lịch làm việc của TT HĐND - UBND huyện tuần lễ thứ 27/2021
117 26/LLV 27/06/2021 Lịch làm việc của TT HĐND - UBND huyện tuần lễ thứ 26/2021
118 25/LLV 21/06/2021 Lịch làm việc của TT HĐND - UBND huyện Tuần lễ thứ 25/2021)
119 24/LLV 13/06/2021 Lịch làm việc của TT HĐND - UBND huyện Tuần lễ thứ 24/2021
120 23/LLV 06/06/2021 Lịch làm việc của TT HĐND - UBND huyện tuần lễ thứ 21/2021
121 22/LLV 30/05/2021 Lịch làm việc của TT HĐND - UBND huyện tuần lễ thứ 21/2021
122 21/LLV-HD-UB 21/05/2021 Lịch làm việc của TT HĐND - UBND huyện tuần lễ thứ 21/2021
123 20/LLV 18/05/2021 Lịch làm việc của TT HĐND - UBND huyện tuần lễ thứ 20 (từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021)
124 19/LLV-HD-UB 10/05/2021 Lịch làm việc tuần thứ 19/2021 của TT HĐND-UBND huyện Bù Đốp
125 18/LLV-TT.HD-UB 03/05/2021 Lịch làm việc của TT HĐND - UBND huyện tuần lễ thứ 18/2021
126 17/LLV 25/04/2021 Lịch làm việc của TT HĐND - UBND huyện tuần lễ thứ 17 (từ ngày 26/4 đến ngày 02/5/2021)
127 16/LLV 18/04/2021 Lịch làm việc tuần thứ 16/2021 của TT HĐND-UBND huyện Bù Đốp
128 15/LLV-HD-UB 12/04/2021 Lịch làm việc của TT HĐND - UBND huyện tuần lễ thứ 15 (từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021).
129 14/LLV-HD-UB 05/04/2021 Lịch làm việc của TT HĐND - UBND huyện tuần lễ thứ 13 (từ ngày 29/3/2021 đến ngày 40/4/2021)
130 13/LLV-HĐ-UB 29/03/2021 Lịch làm việc của TT HĐND - UBND huyện tuần lễ thứ 13 (từ ngày 29/3/2021 đến ngày 40/4/2021)
131 12/LLV-HD-UB 22/03/2021 Lịch làm việc của TT HĐND - UBND huyện tuần thứ 12 năm 2021 (từ ngày 22/3/2021 đến ngày 28/3/2021)
132 11/LLV-HD-UB 14/03/2021 Lịch làm việc của TT HĐND - UBND huyện tuần lễ thứ 11/2021
133 10/LLV-HD-UB 07/03/2021 Lịch làm việc của TT HĐND - UBND huyện tuần lễ thứ 10/2021
134 09/LLV-HĐ-UB 28/02/2021 Lịch làm việc của TT HĐND - UBND huyện tuần lễ 09 (từ ngày 01/3/2021 đến ngày 05/3/2021).
135 08/LLV-HD-UB 22/02/2021 Lịch làm việc tuần thứ 08/2021 của TT HĐND-UBND huyện Bù Đốp
136 05/LLV 01/02/2021 Lịch làm việc của TT HĐND - UBND huyện Tuần lễ thứ 05 (Từ ngày 01/02/2021-05/02/2021)
137 04/LLV-HDUB 25/01/2021 Lịch làm việc HĐND-UBND huyện Bù Đốp tuần 04/2021
138 03/LLV 17/01/2021 Lịch làm việc của TT HĐND - UBND huyện tuần lễ thứ 03 (từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021
139 02/LLV_HD_uB 10/01/2021 Lịch việc tuần thứ 02/2021 của TT HĐND-UBND huyện Bù Đốp
140 01/LLV 03/01/2021 Lịch làm việc tuần thứ 01/2021 của TT HĐND-UBND huyện Bù Đốp
141 52/LLV 22/12/2020 Lịch làm việc tuần 52/2020 của TT HĐND-UBND huyện Bù Đốp
142 51/LLV 13/12/2020 Lịch làm việc tuần 51/2020 của TT HĐND-UBND huyện
143 50/LLV 06/12/2020 Lịch làm việc tuần thứ 50/2020 của TT HĐND-UBND huyện Bù Đốp
144 49/LLV 29/11/2020 Lịch làm việc của TT HĐND - UBND huyện tuần lễ thứ 49 năm 2020 (từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020).
145 48/LLV 22/11/2020 Lịch làm việc của TT HĐND - UBND huyện tuần thứ 48 (Từ ngày 23/11 đến ngày 17/11/2020)
146 47/LLV 15/11/2020 Lịch làm việc tuần thứ 47/2020 của TT HĐND-UBND huyện Bù Đốp
147 46/LLV-HD-UB 08/11/2020 Lịch làm việc tuần thứ 46/2020 của TT HĐND-UBND huyện Bù Đốp
148 45/LLV-HD-UB 01/11/2020 Lịch làm việc tuần thứ 45/2020 của TT HĐND-UBND huyện Bù Đốp
149 43/LLV 19/10/2020 Lịch làm việc của TT HĐND - UBND huyện tuần thứ 43 (từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020)
150 42/LLV 11/10/2020 Lịch làm việc tuần thứ 42/2020 của TT HĐND-UBND huyện Bù Đốp
Niên giám thống kê
Thông tin quy hoạch
Thủ tục hành chính
Đề tài khoa học
Công báo Bình Phước
Công báo chính phủ
Chính phủ
Bảo vệ biển đảo
Xây dựng nông thôn mới
Người LĐ và Doanh nghiệp
Đạo đức HCM
Hướng tới bầu cử
Thanh Bình
Tân Tiến
Tân Thành
Thiện Hưng
Hưng Phước
Phước Thiện
Thanh Hòa
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây