UBND huyện Bù Đốp

https://budop.binhphuoc.gov.vn


Bình Phước ưu tiên thực hiện việc xóa nhà tạm đối với hộ gia đình có NCT

Đó là một trong những nội dung đáng lưu ý trong Công văn số 332/UBND-VX của UBND tỉnh Bình Phước vừa gửi các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã yêu cầu tăng cường triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi.
Theo đó, UBND tỉnh giao cho Sở Thông tin - Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan chủ động phổ biến các nội dung quy định của Luật Người cao tuổi và các văn bản hướng dẫn thi hành luật thông qua các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và tổ chức Hội Người cao tuổi ở cơ sở. Qua đó, nâng cao vị trí, vai trò người cao tuổi, nhận thức của cộng đồng, xã hội về nghĩa vụ và trách nhiệm chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; tuyên truyền, nhân rộng các kinh nghiệm tốt, các mô hình làm tốt công tác người cao tuổi.
Sở Lao động - Thương binh và xã hội chủ trì và phối hợp với các sở, ngành có liên quan tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với người cao tuổi trong chăm sóc sức khỏe, trợ giúp xã hội, hưởng các dịch vụ văn hóa, thể thao; ưu tiên thực hiện việc xóa nhà tạm đối với hộ gia đình có người cao tuổi. Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2005-2010 và đề xuất chính sách đối với người cao tuổi trong giai đoạn tiếp theo; trong đó tập trung vào việc thực hiện các chính sách, chế độ trợ cấp xã hội, trợ giúp y tế, tạo việc làm, hoạt động văn hóa, thể thao đối với người cao tuổi.
UBND các huyện, thị xã căn cứ điều kiện cụ thể, từng địa phương có biện pháp hỗ trợ, phát huy các hoạt động của Hội Người cao tuổi; có phương án phù hợp để huy động các nguồn lực, hỗ trợ cho việc thành lập Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở địa phương…


(theo Cao Hùng (Chuyên viên Hội NCT Bình Phước))

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây