UBND huyện Bù Đốp

https://budop.binhphuoc.gov.vn


Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2016

Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 21/02/2013 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn II (2013-2016) trên địa ban tỉnh”. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp theo giai đoạn 2013-2016. Căn cứ Kế hoạch số 78/KH-STTTT ngày 19/2/2016 của Sở TTTT về việc tuyên truyền cho người lao động và sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2016 Huyện Bù Đốp tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trong năm 2016.
Mục đích tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đạt mục tiêu đến cuối năm 2016, 60% người sử dụng lao động và 50% người lao động làm việc trong các doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân và pháp luật về lao động và các quy định pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp như: Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Công đoàn, Luật Hợp tác xã . . . và các quy định khác của pháp luật có liên quan tới quyền và nghĩa vụ công dân của người lao động với nhiều hình thức.
Năm 2016  thực hiện công tác thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động giai đoạn 2013-2016 trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Hướng dẫn các đơn vị hoạt động Bản tin, Trang thông tin điện tử (Website) thực hiện công tác thông tin tuyên truyền trên Bản tin, Website của đơn vị. Theo dõi, đánh giá công tác thông tin tuyên truyền theo định hướng. Truyền thông tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động giai đoạn II (2013-2016) theo quy định; 
Nội dung tuyên truyền năm 2016 gồm:
Tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung trọng tâm, trọng điểm các qui định của Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Dạy nghề, Luật Bảo hiểm xã hội và các qui định liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp theo từng đối tượng, từng loại hình doanh nghiệp, ngành nghề sản xuất - kinh doanh, ưu tiên doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố cháy nổ, sử dụng nhiều lao động…
Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp.
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật liên quan tới quyền và nghĩa vụ công dân cho người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp cho người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật khác liên quan tới hoạt động của hợp tác xã và quyền, nghĩa vụ của công dân trong các hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp.
Đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, ngoài các nội dung trên còn tập trung vào nội dung thương lượng tập thể, cơ chế giải quyết tranh chấp lao động, giải quyết đình công nhằm để cho người lao động hiểu biết và thực hiện tốt cơ chế thương lượng trong việc giải quyết các bất đồng giữa 02 bên, hạn chế các tranh chấp lao động hoặc đình công xảy ra.
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phải đảm bảo tính truyền thông cho các đối tượng người sử dụng lao động và người lao động, chú trọng phổ biến các quy định pháp luật cụ thể gắn với hoạt động và quyền lợi của người lao động.
Đa dạng hóa hình thức và nội dung tuyên truyền, lựa chọn các hình thức phù hợp theo từng đối tượng. Chú trọng nâng cao số lượng và chất lượng nội dung tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông, qua các ấn phẩm, tờ rơi có nội dung về pháp luật lao động.
Theo đó, yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phải đảm bảo tính truyền thông cho các đối tượng người sử dụng lao động và người lao động, chú trọng phổ biến các quy định pháp luật cụ thể gắn với hoạt động và quyền lợi của người lao động. Đa dạng hóa hình thức và nội dung tuyên truyền, lựa chọn các hình thức phù hợp theo từng đối tượng. Chú trọng nâng cao số lượng và chất lượng nội dung tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông, qua các ấn phẩm, tờ rơi có nội dung về pháp luật lao động.

Thanh Tuyền

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây