Văn bản theo cơ quan ban hành: UBND Huyện

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 698/UBND-KT 15/04/2024 V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định danh mục tài sản cố định đặc thù và danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Phước
2 DUTHAO 12/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định danh mục tài sản cố định đặc thù và danh mục,thời gian sửdụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Phước
3 1740/QĐ-UBND 29/12/2023 Quyết định về việc giao kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2024
4 1696/QĐ-UBND 28/12/2023 Quyết định về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024
5 06/TB-HĐTD 19/01/2024 Thông báo về kết quả trúng tuyển viên chức Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2023
6 07/QĐ-UBND 09/01/2024 Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng công chức năm 2023
7 05/TB-HĐTD 26/12/2023 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ trong ngày tổ chức vòng 2 xét tuyển viên chức
8 04/TB-HĐTD 26/12/2023 Thông báo danh sách thí sinh xét tuyển vòng 2 các đơn vị sự nghiệp năm 2023 (Danh sách theo thông báo số 2)
9 DS 25/12/2023 DANH SÁCH Công nhận kết quả tuyển dụng công chức cấp xã
10 1675/QĐ-UBND 25/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
11 03/TB-HĐTD 18/12/2023 Thông báo triệu tập thí sinh ôn tập kiến thức chuẩn bị tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện năm 2023
12 DS 18/12/2023 Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển đợt tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2023
13 02/TB-HĐTD 18/12/2023 Thông Báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Bù Đốp năm 2023
14 11/2023/QĐ-UBND 18/12/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Bù Đốp
15 325/KH-UBND 30/11/2023 KẾ HOẠCH Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn huyện Bù Đốp
16 1484/QĐ-UBND 28/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ đến hết ngày 30/10/2023.
17 195/TB-HĐTD 22/11/2023 Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2023
18 29/KL-TTr 10/11/2023 Kết luận thanh tra việc chấp hành thu, chi tài chính đối với Phòng NN&PTNT và Phòng LĐTB&XH huyện Bù Đốp
19 16/NQ-HĐND 06/10/2023 Nghị quyết thông qua kế hoạch bổ sung đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
20 104/Ttr-UBND 03/07/2023 Tờ trình về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2023
21 174/BC-UBND 29/05/2023 Kết quả thực hiện công tác đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2020-2025
22 02/NQ-HĐND 10/11/2023 Nghị quyết thông qua kế hoạch bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
23 944/QĐ-UBND 07/08/2023 Quyết định về việc công bố công khai dự toán điều chỉnh, thu ngân sách Nhà nước năm 2023
24 91/TB-UBND 05/07/2023 Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã 2023
25 1474/QĐ-UBND 08/11/2022 Về việc kiện toàn thành viên trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Bù Đốp
26 1485/QĐ-UBND 10/11/2022 Về việc thành lập đoàn kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng biên chế cấp xã năm 2022
27 1463/QĐ-UBND 04/11/2022 Về việc thành lập Hội đồng khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự năm 2023
28 1401/QĐ-UBND 25/10/2022 Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện
29 1397/QĐ-UBND 25/10/2022 Về việc kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện
30 1346/QĐ-UBND 18/10/2022 Về việc kiện toàn Đoàn thẩm định Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn huyện Bù Đốp
31 817/QĐ-UBND 04/07/2022 Công nhận các cơ sở giáo dục Mầm non trên địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn "Trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục mầm non" năm 2021-2022
32 243/QĐ-UBND 25/02/2022 Về việc giao chỉ tiêu phát triển người tham gia Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022 cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Tìm kiếm văn bản
Niên giám thống kê
Thông tin quy hoạch
Thủ tục hành chính
Đề tài khoa học
Công báo Bình Phước
Công báo chính phủ
Chính phủ
Bảo vệ biển đảo
Xây dựng nông thôn mới
Người LĐ và Doanh nghiệp
Đạo đức HCM
Hướng tới bầu cử
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây