Thường trực Huyện ủy


Email:vp.hubdo@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:02713.563561
Số fax:02713.563561
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Dương Thanh Huân

TUV - Bí thư Huyện ủy Dương Thanh Huân
2

Nguyễn Thị Hoài Thanh

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thị Hoài Thanh
3

Lê Quang Oanh

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Oanh

LĐ HĐND-UBND HUYỆN


Email:vphdndubnd.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Điện thoại:0271.3563.572
Số fax:0271.3563.583
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

Thường trực HĐND huyện


Email:vphdndubnd.hbdo@binhphuoc.gov.vn
1

Dương Thanh Huân

Chủ tịch HĐND huyện Dương Thanh Huân
2

Nguyễn Hoành Sơn

Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Hoành Sơn
3

Huỳnh Công Nhân

Trưởng Ban Dân Tộc Huỳnh Công Nhân
4

Trịnh Tiến Tâm

Trưởng Ban Pháp chế Trịnh Tiến Tâm
5

Phạm Văn Tình

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Phạm Văn Tình
6

Trần Thị Hương Loan

Phó Ban Pháp chế Trần Thị Hương Loan
7

Đặng Trọng Nam

Phó Ban Dân tộc Đặng Trọng Nam
8

Nguyễn Thị Việt Hồng

Phó Ban Kinh tế - Xã hội Nguyễn Thị Việt Hồng

Thường trực UBND huyện


Email:vphdndubnd.hbdo@binhphuoc.gov.vn
1

Lê Quang Oanh

Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Oanh
2

Nguyễn Anh Tài

Phó chủ tịch UBND huyện (Kinh tế - Tổng hợp) Nguyễn Anh Tài
3

Nguyễn Minh Phong

Phó Chủ tịch UBND huyện (Văn hóa - Xã hội) Nguyễn Minh Phong

UBMTTQVN HUYỆN

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Cao Thị Hồng Mận

Chủ tịch Cao Thị Hồng Mận
2

Lê Quang Vinh

Phó Chủ tịch Lê Quang Vinh
3

Nguyễn Thanh Hiền

Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Hiền

Khối đảng

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

Ban Tổ chức

1

Chung Văn Hoan

Trưởng ban Chung Văn Hoan
2

Lê Thanh Sang

P. Trưởng ban Lê Thanh Sang
3

Nguyễn Thị Trung Hiếu

P. Trưởng ban Nguyễn Thị Trung Hiếu

Ban Tuyên giáo

1

Phạm Văn Tình

Trưởng ban Phạm Văn Tình
2

Hồ Bá Toàn

P. Trưởng ban Hồ Bá Toàn
3

Văn Thị Ngọc Điệp

P. Trưởng ban Văn Thị Ngọc Điệp

Ban Dân vận

1

Cao Thị Hồng Mận

Trưởng ban Cao Thị Hồng Mận
2

Nguyễn Đức Huy

P. Trưởng ban Nguyễn Đức Huy

Ủy Ban kiểm tra

1

Trịnh Tiến Tâm

Chủ nhiệm Trịnh Tiến Tâm
2

Phạm Thị Thảo

P. Chủ nhiệm Phạm Thị Thảo

Văn phòng Huyện ủy

1

Nguyễn Quang Chí

Chánh Văn phòng Nguyễn Quang Chí
2

Nguyễn Văn Dũng

Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Dũng
3

Đặng Thị Thơm

Phó Chánh Văn phòng Đặng Thị Thơm

Cơ quan trực thuộc UBND huyện

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

Phòng Văn hóa và Thông tin


Email:phongvhtt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
1

Ngô Đức Duy

Điện thoại:0977.704.977
Email: nguyenducduy.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Ngô Đức Duy
2

Bùi Hải Chung

P. Trưởng phòng Bùi Hải Chung
3

Nguyễn Minh Kha

Trưởng phòng Nguyễn Minh Kha
4

Đậu Trọng Tình

Chuyên viên Đậu Trọng Tình

Phòng Nội vụ


Email:phongnv.hbdo@binhphuoc.gov.vn
1

Lê Thị Phương

Điện thoại:
06513.563848
Email: phongnv.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Lê Thị Phương
2

Nguyễn Thế Dương

Điện thoại:
06513.563848
Email: phongnv.hbdo@binhphuoc.gov.vn
P. Trưởng phòng Nguyễn Thế Dương

Phòng Tư pháp

1

Nguyễn Thị Thanh Hương

Điện thoại:
0651.3563582
Email: phongtp.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thị Thanh Hương

Phòng Y tế


Email:Phongytehuyenbd@gmail.com
1

Nguyễn Hoài Anh

Điện thoại:
06513.564.020
Email: phongyt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Hoài Anh
2

Nguyễn Thị Ái Nhi

Điện thoại:
06513. 564.021
Email: phongyt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Kế toán trưởng Nguyễn Thị Ái Nhi

Phòng TN-MT

1

Nguyễn Công Danh

Trưởng phòng Nguyễn Công Danh

Phòng Tài chính - Kế hoạch


Email:phongtckh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
1

Văn Công Danh

Điện thoại:
06513.563599
Email: phongtckh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Q. Trưởng phòng Văn Công Danh
2

Lê Đình Việt

Điện thoại:
06513.563599
KTT Lê Đình Việt
3

Nguyễn Thị Hồng

Điện thoại:
06513.563599
Email: nguyenhongtckh@gmail.com
P. Trưởng phòng Nguyễn Thị Hồng
4

Huỳnh Ngọc Phi

Điện thoại:
06513.563599
Email: huynhphibudop@gmail.com
Chuyên viên Huỳnh Ngọc Phi
5

Nguyễn Anh Tuấn

Điện thoại:
06513.563599
Email: anhtuan10487@gmail.com
Chuyên viên Nguyễn Anh Tuấn
6

Đ/c Huyền

Điện thoại:
06513.563599
Chuyên Viên Đ/c Huyền

Phòng LĐTB&XH


Email:phongldtbxh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
1

Nguyễn Thị Năm

Điện thoại:
0918 832385
Trưởng phòng Nguyễn Thị Năm
2

Lê Đình Hiệu

Điện thoại:0988933238
Email: nguyenminhphong.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Phó phòng Lê Đình Hiệu
3

Nguyễn Thị Huyền

Điện thoại:
06513.56.35.85
Email: nguyenthihuyen.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Cán bộ Nguyễn Thị Huyền
4

Đinh Thị Lan Anh

Điện thoại:
06513.56.35.85
Email: nguyenthilan.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Cán bộ Đinh Thị Lan Anh

Phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn


Email:phongnnptnt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
1

Trần Văn Thành

Điện thoại:
06513564314
Email: dangtrongnam.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Trần Văn Thành
2

Đoàn Mạnh Quang

Điện thoại:
06513564314
Email: doanmanhquang.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Phó phòng Đoàn Mạnh Quang
3

Trần Tuấn Anh

Điện thoại:
06513563598
Email: trantuananh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trần Tuấn Anh
4

Hồ Thị Đào

Điện thoại:
06513563598
Email: hothidao.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Hồ Thị Đào
5

Trương Công Phước

Điện thoại:
06513563598
Email: truongcongphuoc.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trương Công Phước
6

Trần Trọng Thục

Điện thoại:
06513563598
Email: trantrongthuc.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trần Trọng Thục

Phòng Kinh tế - Hạ tầng


Email:phongktht.hdbo@binhphuoc.gov.vn
1

Vũ Ngọc Hạnh

Điện thoại:
06513.563578
Email: vungochanh.hdbo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Vũ Ngọc Hạnh
2

Nguyễn Văn Sơn

Điện thoại:
06513.563578
Email: nguyenvanson.hdbo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Văn Sơn
3

Nguyễn Sỹ Anh

Trưởng phòng Nguyễn Sỹ Anh
4

Trần Văn Hạnh

P. Trưởng phòng Trần Văn Hạnh
5

Nguyễn Thúy Hằng

P. Trưởng phòng Nguyễn Thúy Hằng

Thanh Tra huyện


Email:thanhtrahuyenbudop@gmail.com
1

Trương Đình Bắc

Điện thoại:
06513.563.646
Chánh thanh tra Trương Đình Bắc
2

Phan Dực

P. Chánh Thanh tra Phan Dực

Phòng Dân tộc


Email:phongdt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
1

Nguyễn Hùng Cường

Điện thoại:01632369939
06513.564.667
Quyền Trưởng phòng Nguyễn Hùng Cường
2

Nguyễn Văn Tiến

Điện thoại:0977853953
06513.564.667
Cán bộ chính sách Nguyễn Văn Tiến
3

Trần Văn Vinh

Điện thoại:0988372797
06513.564.667
Cán bộ tuyên truyền Trần Văn Vinh

Phòng GD&ĐT


Email:phonggddt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
1

Nguyễn Hữu Nhuận

Điện thoại:
06513.564.087
Email: Huunhuan@gmail.com
P. Trưởng phòng Nguyễn Hữu Nhuận
2

Trần Đình Trọng

Trưởng phòng Trần Đình Trọng

Các Xã, Thị trấn

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

UBND Thị trấn Thanh Bình

1

Trần Công Kích

Phó Chủ tịch Trần Công Kích
2

Trần Văn Triều

Phó Chủ tịch Trần Văn Triều
3

Trần Văn Hiệp

Chủ tịch Trần Văn Hiệp
4

Nguyễn Chiến Dũng

Bí thư - UV BTV HU Nguyễn Chiến Dũng
5

Nong Thị Oanh

Phó Bí thư Nong Thị Oanh

UBND xã Hưng Phước

1

Hồ Tấn Đắc

Bí Thư - Chủ tịch UBND Hồ Tấn Đắc
2

Hoàng Thanh Thiệp

Phó Bí thư Hoàng Thanh Thiệp
3

Phan Văn Hùng

Phó Bí thư Phan Văn Hùng
4

Nguyễn Văn Phong

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Phong
5

Đoàn Thị Tấm

Phó Chủ tịch Đoàn Thị Tấm

UBND xã Phước Thiện

1

Nguyễn Đức Thắng

Điện thoại:0946.833.044
0651.3591.135
Chủ tịch Nguyễn Đức Thắng
2

Đặng Văn Sáng

Điện thoại:0974.476.272
0651.3591.008
Phó Chủ tịch Đặng Văn Sáng
3

Đinh Văn Bàng

Điện thoại:0983.600.024
0651.3591.141
Phó Chủ tịch Đinh Văn Bàng
4

Phạm Văn Thắng

Bí thư Phạm Văn Thắng
5

Nguyễn Hữu Lê

Phó Bí thư Nguyễn Hữu Lê

UBND xã Thiện Hưng

1

Phạm Hùng Phong

Phó Chủ tịch Phạm Hùng Phong
2

Nguyễn Mạnh Cường

Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường
3

Nguyễn Sỹ Quốc

Chủ tịch Nguyễn Sỹ Quốc
4

Nguyễn Văn Long

Bí thư Nguyễn Văn Long
5

Trần Văn Công

Phó Bí thư Trần Văn Công

UBND xã Thanh Hòa

1

Nguyễn Văn Bình

Bí thư Nguyễn Văn Bình
2

Nguyễn Văn Lành

Phó Bí thư Nguyễn Văn Lành
3

Vũ Văn Hiếu

Chủ tịch Vũ Văn Hiếu
4

Trần Văn Ngọc

Phó Chủ tịch Trần Văn Ngọc
5

Lê Văn Toàn

Phó Chủ tịch Lê Văn Toàn

UBND xã Tân Thành

1

Nguyễn Hữu Dũng

Điện thoại:0988.488.727
0651.3553.707
Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng
2

Trần Thanh Hải

Phó Chủ tịch Trần Thanh Hải
3

Lý Thanh Sang

Phó Chủ tịch Lý Thanh Sang
4

Bùi Thị Thảo

Bí thư Bùi Thị Thảo
5

Trần Bá Hải

Phó Bí thư Trần Bá Hải

UBND xã Tân Tiến

1

Dương Văn Gân

Điện thoại:0979.765.766
0651.3528.341
Phó Chủ tịch Dương Văn Gân
2

Lê Phương Ngọc

Phó Chủ tịch Lê Phương Ngọc
3

Nguyễn Đình Đoàn

Chủ tịch Nguyễn Đình Đoàn
4

Đoàn Tiến Dũng

Bí thư Đoàn Tiến Dũng
5

Nguyễn Văn Nu

Phó Bí thư Nguyễn Văn Nu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây