Thường trực Huyện ủy

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Dương Thanh Huân

TUV - Bí thư Huyện ủy Dương Thanh Huân
2

Mai Xuân Tuân

UVBTV - Phó Bí thư thường trực Huyện Ủy Mai Xuân Tuân
3

Đoàn Văn Thảo

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Thảo

LĐ HĐND-UBND HUYỆN

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

Thường trực HĐND huyện

1

Nguyễn Hoành Sơn

Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Hoành Sơn
2

Điểu Nen

Trưởng Ban Dân Tộc Điểu Nen
3

Nguyễn Hoành Sơn

Trưởng Ban Pháp chế Nguyễn Hoành Sơn
4

Trần Thị Hương Loan

Phó Ban Pháp chế Trần Thị Hương Loan
5

Phạm Văn Tình

Chủ tịch HĐND huyện Phạm Văn Tình
6

Nguyễn Thị Việt Hồng

Phó Ban kinh tế - Xã hội Nguyễn Thị Việt Hồng

Thường trực UBND huyện

1

Đoàn Văn Thảo

Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Thảo
2

Nguyễn Anh Tài

Phó chủ tịch UBND huyện (Kinh tế) Nguyễn Anh Tài
3

Nguyễn Minh Phong

Phó Chủ tịch UBND huyện (VH-XH) Nguyễn Minh Phong

Cơ quan trực thuộc UBND huyện

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

Phòng Văn hóa và Thông tin


Email:phongvhtt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
1

Hồ Tấn Đắc

Điện thoại:0918.410.117
Email: ledinhhieu.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Hồ Tấn Đắc
2

Nguyễn Mạnh Chung

Điện thoại:0985.651.459
Email: nguyenmanhchung.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Mạnh Chung
3

Ngô Đức Duy

Điện thoại:0977.704.977
Email: nguyenducduy.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Ngô Đức Duy
4

Bùi Hải Chung

P. Trưởng phòng Bùi Hải Chung

Phòng Nội vụ


Email:phongnv.hbdo@binhphuoc.gov.vn
1

Lê Thị Phương

Điện thoại:
06513.563848
Email: phongnv.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Lê Thị Phương
2

Nguyễn Thế Dương

Điện thoại:
06513.563848
Email: phongnv.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thế Dương

Phòng Tư pháp

1

Nguyễn Thị Thanh Hương

Điện thoại:
0651.3563582
Email: phongtp.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thị Thanh Hương

Phòng Y tế


Email:Phongytehuyenbd@gmail.com
1

Nguyễn Hoài Anh

Điện thoại:
06513.564.020
Email: phongyt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Hoài Anh
2

Nguyễn Thị Ái Nhi

Điện thoại:
06513. 564.021
Email: phongyt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Kế toán trưởng Nguyễn Thị Ái Nhi

Phòng TN-MT

1

Nguyễn Công Danh

Trưởng phòng Nguyễn Công Danh

Phòng Tài chính - Kế hoạch


Email:phongtckh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
1

Văn Công Danh

Điện thoại:
06513.563599
Email: phongtckh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Q. Trưởng phòng Văn Công Danh
2

Lê Đình Việt

Điện thoại:
06513.563599
KTT Lê Đình Việt
3

Nguyễn Thị Hồng

Điện thoại:
06513.563599
Email: nguyenhongtckh@gmail.com
P. Trưởng phòng Nguyễn Thị Hồng
4

Huỳnh Ngọc Phi

Điện thoại:
06513.563599
Email: huynhphibudop@gmail.com
Chuyên viên Huỳnh Ngọc Phi
5

Nguyễn Anh Tuấn

Điện thoại:
06513.563599
Email: anhtuan10487@gmail.com
Chuyên viên Nguyễn Anh Tuấn
6

Đ/c Huyền

Điện thoại:
06513.563599
Chuyên Viên Đ/c Huyền

Phòng LĐTB&XH


Email:phongldtbxh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
1

Nguyễn Thị Năm

Điện thoại:
0918 832385
Email: duongthixuan.hbdo@binhphuoc.gov.vn
P.Trưởng phòng TT Nguyễn Thị Năm
2

Lê Đình Hiệu

Điện thoại:0988933238
Email: nguyenminhphong.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Phó phòng Lê Đình Hiệu
3

Nguyễn Thị Huyền

Điện thoại:
06513.56.35.85
Email: nguyenthihuyen.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Cán bộ Nguyễn Thị Huyền
4

Đinh Thị Lan Anh

Điện thoại:
06513.56.35.85
Email: nguyenthilan.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Cán bộ Đinh Thị Lan Anh

Phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn


Email:phongnnptnt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
1

Trần Văn Thành

Điện thoại:
06513564314
Email: dangtrongnam.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Trần Văn Thành
2

Đoàn Mạnh Quang

Điện thoại:
06513564314
Email: doanmanhquang.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Phó phòng Đoàn Mạnh Quang
3

Trần Tuấn Anh

Điện thoại:
06513563598
Email: trantuananh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trần Tuấn Anh
4

Hồ Thị Đào

Điện thoại:
06513563598
Email: hothidao.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Hồ Thị Đào
5

Trương Công Phước

Điện thoại:
06513563598
Email: truongcongphuoc.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trương Công Phước
6

Trần Trọng Thục

Điện thoại:
06513563598
Email: trantrongthuc.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trần Trọng Thục

Phòng Kinh tế - Hạ tầng


Email:phongktht.hdbo@binhphuoc.gov.vn
1

Nguyễn Văn Phong

Điện thoại:
06513.563578
Email: nguyenvanphong.hdbo@binhphuoc.gov.vn
Phó phòng Nguyễn Văn Phong
2

Vũ Ngọc Hạnh

Điện thoại:
06513.563578
Email: vungochanh.hdbo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Vũ Ngọc Hạnh
3

Nguyễn Văn Sơn

Điện thoại:
06513.563578
Email: nguyenvanson.hdbo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Văn Sơn

Thanh Tra huyện


Email:thanhtrahuyenbudop@gmail.com
1

Trương Đình Bắc

Điện thoại:
06513.563.646
Email: ttr.hbdo@binhphuoc.gov.vn
P. Chánh thanh tra Trương Đình Bắc

Phòng Dân tộc


Email:phongdt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
1

Nguyễn Hùng Cường

Điện thoại:01632369939
06513.564.667
Quyền Trưởng phòng Nguyễn Hùng Cường
2

Nguyễn Văn Tiến

Điện thoại:0977853953
06513.564.667
Cán bộ chính sách Nguyễn Văn Tiến
3

Trần Văn Vinh

Điện thoại:0988372797
06513.564.667
Cán bộ tuyên truyền Trần Văn Vinh

Phòng GD&ĐT


Email:phonggddt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
1

Lê Đình Cóong

Điện thoại:
06513.563.333
Trưởng Phòng Lê Đình Cóong
2

Nguyễn Hữu Nhuận

Điện thoại:
06513.564.087
Email: Huunhuan@gmail.com
P. TP (PTCM TH, CMC-PCGD) Nguyễn Hữu Nhuận
3

Trần Đình Trọng

P. Trưởng phòng Trần Đình Trọng

Các Xã, Thị trấn

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh

UBND Thị trấn Thanh Bình

1

Võ Hoàng Vũ

Điện thoại:0165.533.5767
0651.6245.907
Chủ tịch Võ Hoàng Vũ
2

Trần Công Kích

Phó chủ tịch Trần Công Kích
3

Trần Văn Triều

PCT Trần Văn Triều

UBND xã Hưng Phước

1

Nguyễn Khắc Huy

Điện thoại:0165.533.5767
0651.6245.907
Chủ tịch Nguyễn Khắc Huy

UBND xã Phước Thiện

1

Nguyễn Đức Thắng

Điện thoại:0946.833.044
0651.3591.135
Chủ tịch Nguyễn Đức Thắng
2

Đặng Văn Sáng

Điện thoại:0974.476.272
0651.3591.008
Phó chủ tịch Đặng Văn Sáng
3

Đinh Văn Bàng

Điện thoại:0983.600.024
0651.3591.141
Phó chủ tịch Đinh Văn Bàng

UBND xã Thiện Hưng

1

Trần Chí Công

Điện thoại:0984.861.090
0651.3557.141
Chủ tịch Trần Chí Công
2

Phạm Hùng Phong

Phó chủ tịch Phạm Hùng Phong
3

Nguyễn Mạnh Cường

PCT Nguyễn Mạnh Cường

UBND xã Thanh Hòa

1

Vũ Viết Duy

Điện thoại:0984.384.397
0651.3590.821
Chủ tịch Vũ Viết Duy
2

Nguyễn Văn Dũng

Điện thoại:0985.996.811
0651.3590.821
Phó chủ tịch Nguyễn Văn Dũng

UBND xã Tân Thành

1

Nguyễn Hữu Dũng

Điện thoại:0988.488.727
0651.3553.707
Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng

UBND xã Tân Tiến

1

Võ Văn Nu

Điện thoại:0919.015.679
0651.3528.043
Chủ tịch Võ Văn Nu
2

Trần Văn Thành

Điện thoại:
0651.3528.341
Phó chủ tịch Trần Văn Thành
3

Dương Văn Gân

Điện thoại:0979.765.766
0651.3528.341
Phó chủ tịch Dương Văn Gân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây