Các Xã, Thị trấn

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

UBND Thị trấn Thanh Bình


Điện thoại:0651.3563.407
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phan Văn Hiệp

Chủ tịch UBND Phan Văn Hiệp
2

Trần Văn Triều

Phó Chủ tịch Trần Văn Triều
3

Trần Công Kích

Phó Chủ tịch Trần Công Kích
4

Phạm Văn Tình

Bí thư Đảng ủy Phạm Văn Tình
5

Nông Thị Oanh

Phó Bí thư Nông Thị Oanh

UBND xã Hưng Phước

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Hoàng Thanh Thiệp

Chủ tịch UBND Hoàng Thanh Thiệp
2

Hồ Tấn Đắc

Bí Thư Đảng ủy Hồ Tấn Đắc
3

Phan Văn Hùng

Chủ tịch HĐND Phan Văn Hùng
4

Nguyễn Văn Phong

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Phong
5

Đoàn Thị Tấm

Phó Chủ tịch Đoàn Thị Tấm

UBND xã Phước Thiện


Điện thoại:0651.3591.008
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phạm Văn Thắng

Bí thư Đảng ủy Phạm Văn Thắng
2

Nguyễn Hữu Lê

Phó Bí thư Nguyễn Hữu Lê
3

Nguyễn Đức Thắng

Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Thắng
4

Đinh Văn Bàng

Điện thoại:0983.600.024
0651.3591.141
Phó Chủ tịch Đinh Văn Bàng
5

Đặng Văn Sáng

Điện thoại:0974.476.272
0651.3591.008
Phó Chủ tịch Đặng Văn Sáng

UBND xã Thiện Hưng


Điện thoại:0651.3557.427
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phạm Hữu Long

Bí Thư Đảng ủy Phạm Hữu Long
2

Trần Chí Công

Điện thoại:0984.861.090
0651.3557.141
Phó Bí thư Trần Chí Công
3

Nguyễn Sỹ Quốc

Chủ tịch UBND Nguyễn Sỹ Quốc
4

Nguyễn Mạnh Cường

Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường
5

Phạm Hùng Phong

Phó Chủ tịch Phạm Hùng Phong

UBND xã Thanh Hòa


Điện thoại:0651.3557.427
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Văn Bình

Bí thư Đảng ủy Trần Văn Bình
2

Nguyễn Văn Lành

Phó Bí thư Nguyễn Văn Lành
3

Lê Xuân Vui

Phó Chủ tịch UBND Lê Xuân Vui
4

Trần Văn Ngọc

Phó Chủ tịch Trần Văn Ngọc
5

Lê Văn Toàn

Phó Chủ tịch Lê Văn Toàn

UBND xã Tân Thành


Điện thoại:0651.3553.418
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Bùi Thị Thảo

Bí thư Đảng ủy Bùi Thị Thảo
2

Trần Bá Hải

Phó Bí thư Trần Bá Hải
3

Nguyễn Hữu Dũng

Điện thoại:0988.488.727
0651.3553.707
Chủ tịch UBND Nguyễn Hữu Dũng
4

Lý Thanh Sang

Phó Chủ tịch Lý Thanh Sang
5

Trần Thanh Hải

Phó Chủ tịch Trần Thanh Hải

UBND xã Tân Tiến


Điện thoại:0651.3528.510
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Đoàn Tiến Dũng

Bí thư Đảng ủy Đoàn Tiến Dũng
2

Nguyễn Văn Nu

Phó Bí thư Nguyễn Văn Nu
3

Nguyễn Đình Đoàn

Chủ tịch UBND Nguyễn Đình Đoàn
4

Dương Văn Gân

Điện thoại:0979.765.766
0651.3528.341
Phó Chủ tịch Dương Văn Gân
5

Lê Phương Ngọc

Phó Chủ tịch Lê Phương Ngọc
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây