Các Xã, Thị trấn

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

UBND Thị trấn Thanh Bình


Điện thoại:0651.3563.407
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Võ Hoàng Vũ

Điện thoại:0165.533.5767
0651.6245.907
Chủ tịch Võ Hoàng Vũ
2

Trần Công Kích

Phó chủ tịch Trần Công Kích
3

Trần Văn Triều

PCT Trần Văn Triều

UBND xã Hưng Phước

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Khắc Huy

Điện thoại:0165.533.5767
0651.6245.907
Chủ tịch Nguyễn Khắc Huy

UBND xã Phước Thiện


Điện thoại:0651.3591.008
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Đức Thắng

Điện thoại:0946.833.044
0651.3591.135
Chủ tịch Nguyễn Đức Thắng
2

Đặng Văn Sáng

Điện thoại:0974.476.272
0651.3591.008
Phó chủ tịch Đặng Văn Sáng
3

Đinh Văn Bàng

Điện thoại:0983.600.024
0651.3591.141
Phó chủ tịch Đinh Văn Bàng

UBND xã Thiện Hưng


Điện thoại:0651.3557.427
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Chí Công

Điện thoại:0984.861.090
0651.3557.141
Chủ tịch Trần Chí Công
2

Phạm Hùng Phong

Phó chủ tịch Phạm Hùng Phong
3

Nguyễn Mạnh Cường

PCT Nguyễn Mạnh Cường

UBND xã Thanh Hòa


Điện thoại:0651.3557.427
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Vũ Viết Duy

Điện thoại:0984.384.397
0651.3590.821
Chủ tịch Vũ Viết Duy
2

Nguyễn Văn Dũng

Điện thoại:0985.996.811
0651.3590.821
Phó chủ tịch Nguyễn Văn Dũng

UBND xã Tân Thành


Điện thoại:0651.3553.418
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Hữu Dũng

Điện thoại:0988.488.727
0651.3553.707
Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng

UBND xã Tân Tiến


Điện thoại:0651.3528.510
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Võ Văn Nu

Điện thoại:0919.015.679
0651.3528.043
Chủ tịch Võ Văn Nu
2

Trần Văn Thành

Điện thoại:
0651.3528.341
Phó chủ tịch Trần Văn Thành
3

Dương Văn Gân

Điện thoại:0979.765.766
0651.3528.341
Phó chủ tịch Dương Văn Gân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây