Số 116 -KH/HU

Thứ sáu - 28/03/2014 08:40 1.123 0
Thực hiện Kế hoạch số 155 - KH/TU ngày 20/02/2014 của Tỉnh ủy Bình Phước về “Tổ chức hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2014 và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị”, Huyện ủy Bù Đốp xây dựng Kế hoạch cụ thể như sau:
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
Nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ việc học tập chuyên đề năm 2014 là: “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” gắn với việc thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa và chủ đề năm 2013. 
Mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cần nắm vững những nội dung cơ bản của chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014 để từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cuộc sống, công tác.
Việc tổ chức hôi nghị phải được thực hiện nghiêm túc trên tinh thần thiết thực và hiệu quả, tiết kiệm.
II. NỘI DUNG, KẾ HOẠCH, THỜI GIAN HỌC TẬP:
1. Nội dung học tập theo kế hoạch của Tỉnh ủy: 
- Triển khai học tập chuyên đề năm 2014: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.
- Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị:
+ Báo cáo tóm tắt sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị
+ Trao Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân. 
2. Hình thức, thời gian học tập:
- Hình thức: Việc triển khai học tập chuyên đề năm 2014 và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị được tiến hành đồng loạt cùng thời điểm theo hình thức truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước (kênh BPTV1). 
- Thời gian: 1 buổi, trong khoảng từ ngày 06 - 10/3/2014 (Thời gian cụ thể các đơn vị thực hiện theo lịch làm việc của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy). 
- Báo cáo viên: GS.TS Hoàng Chí Bảo - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương triển khai học tập chuyên đề năm 2014. 
3. Kế hoạch học tập:
3.1. Đối với lớp triển khai ra cán bộ chủ chốt của huyện:
- Thành phần: Các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí nguyên UV.BTV Huyện ủy đã nghỉ hưu hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy (cấp huyện); trưởng, phó các cơ quan, ban ngành, Mặt trận, Đoàn thể huyện; UV.UBKT Huyện ủy; UVTT.HĐND huyện; UVTT. UBMTTQ VN huyện; Báo cáo viên cấp huyện công tác tại các cơ quan cấp huyện.
- Địa điểm: tại Hội trường A - Huyện ủy. 
- Chủ trì Hội nghị: Thường trực Huyện ủy.
3.2. Đối với lớp triển khai ra đảng viên khối cơ quan cấp huyện:
- Thành phần: Toàn thể đảng viên khối cơ quan cấp huyện.
- Địa điểm: Tại hội trường TTBDCT huyện.
- Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.
3.3. Đối với lớp lực lượng vũ trang, Trường Cấp 2-3 Tân Tiến và Trường PTTH Thanh Hòa (Riêng TTGDTX của huyện học ghép với trường PTTH Thanh Hòa).
- Thành phần: Toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, giáo viên thuộc Đảng bộ Công an, Quân sự và Trường cấp 2-3 Tân Tiến, PTTH Thanh Hòa. 
- Địa điểm: Tại Hội trường Công an, Quân sự và trường cấp 2-3 Tân Tiến, PTTH Thanh Hòa.
- Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo các đơn vị.
3.4. Đối với lớp Cán bộ công nhân viên chức - Lao động khối cơ quan huyện (chưa là đảng viên):
- Thành phần: Toàn thể cán bộ, Công nhân viên chức - Lao động thuộc khối cơ quan huyện (chưa là đảng đảng viên).
- Địa điểm: Tại hội trường UBND huyện.
- Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo Liên đoàn LĐ huyện. 
3.5. Đối với các xã, thị trấn:
- Thành phần: Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn; trưởng, phó các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; trưởng, phó ban điều hành ấp, Hiệu trưởng, hiệu phó các trường học, toàn thể đảng viên trực thuộc Đảng ủy và báo cáo viên, truyên truyền viên cơ sở. 
- Địa điểm: Tại Hội trường UBND các xã, thị trấn. 
- Chủ trì Hội nghị: Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Ban quản lý lớp học: Thành lập tổ theo dõi, giám sát, kiểm tra việc tổ chức học tập của các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, đồng thời báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy trậm nhất ngày 14/3/2014. 
2. Ban Tổ chức Huyện ủy: Thông báo triệu tập đảng viên khối cơ quan cấp huyện tham gia học tập; đồng thời phối hợp Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho Hội nghị đạt kết quả cao.
3. Liên Đoàn lao động huyện: Thông báo triệu tập toàn thể cán bộ công nhân viên chức lao động khối cơ quan cấp huyện tham gia học tập; đồng thời phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho Hội nghị đạt kết quả cao.
4. Văn phòng Huyện ủy: Tham mưu cho Huyện ủy thông báo triệu tập Hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện; đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho Hội nghị đạt kết quả cao. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuyển thư mời, bố trí phương tiện đưa đón tập thể, cá nhân được khen thưởng và thành phần tham dự hội nghị tại tỉnh.
5. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện: Tiếp sóng phát thanh trực tiếp và chỉ đạo trạm, cụm truyền thanh cơ sở tiếp sóng phát thanh đồng loạt để toàn thể nhân dân được tiếp thu học tập. Tổ chức ghi, thu lại toàn bộ nội dung (hình ảnh và âm thanh) buổi truyền hình trực tiếp.
6. Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn: Triệu tập và thông báo đến các đối tượng tham gia học tập đầy đủ. Đồng thời đảm bảo mọi điều kiện để tổ chức học tập qua truyền hình trực tiếp từ Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Phước để phục vụ việc triển khai cho cán bộ, đảng viên tại đơn vị mình, đồng thời báo cáo kết quả về Ban quản lý lớp học qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy chậm nhất ngày 11/3/2014. 
Đối với các đơn vị do điều kiện đặc thù một số người không thể tham gia học tập (trường học, bệnh viện, ngân hàng, kho bạc và các đơn vị sản xuất kinh doanh) liên hệ Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện để mua đĩa VCD. Thời gian hoàn thành trước 25/3/2014. 
Trên đây là Kế tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp. Đề nghị các chi, Đảng bộ, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ 
- Thường trực Tỉnh ủy;                                                                         PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Ban Đảng và Văn phòng HU;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- LĐLĐ huyện;                                                                                                           Đã ký
- Trung tâm BDCT huyện;
- Các chi, Đảng bộ trược thuộc;
- Trường PTTH Thanh Hòa;
- Trường cấp 2-3 Tân Tiến;
- Đăng Website UBND huyện;
- Lưu VT.                                                                                                         Nguyễn Phúc Hậu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch công tác của UBNN tỉnh
Thông tin tuyển dụng
Niên giám thống kê
Thông tin quy hoạch
Thủ tục hành chính
Đề tài khoa học
Công báo Bình Phước
Công báo chính phủ
Chính phủ
Một cửa điện tử
Quản lí văn bản & hồ sơ
Quản lí văn bản
Vườn thơ
Bảo vệ biển đảo
Xây dựng nông thôn mới
Người LĐ và Doanh nghiệp
Đạo đức HCM
Hướng tới bầu cử
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay1,622
  • Tháng hiện tại11,183
  • Tổng lượt truy cập12,013,049
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây