Thường trực Huyện ủy
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 GIang Thị Phương Hạnh
TUV - Bí thư Huyện ủy GIang Thị Phương Hạnh
2 Dương Thanh Huân
UVBTV - Phó Bí thư thường trực Huyện Ủy Dương Thanh Huân
3 Đoàn Văn Thảo
Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Thảo
LĐ HĐND-UBND HUYỆN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Thường trực HĐND huyện
1 Nguyễn Hoành Sơn
Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Hoành Sơn
2 Bùi Thị Thảo
Phó chủ tịch HĐND huyện Bùi Thị Thảo
3 Điểu Nen
Trưởng Ban Dân Tộc Điểu Nen
4 Nguyễn Hoành Sơn
Trưởng Ban Pháp chế Nguyễn Hoành Sơn
5 Trần Thị Hương Loan
Phó Ban Pháp chế Trần Thị Hương Loan
6 Phạm Văn Tình
Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Phạm Văn Tình
7 Nguyễn Thị Việt Hồng
Phó Ban kinh tế - Xã hội Nguyễn Thị Việt Hồng
Thường trực UBND huyện
8 Đoàn Văn Thảo
Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Thảo
9 Nguyễn Anh Tài
Phó chủ tịch UBND huyện (Kinh tế) Nguyễn Anh Tài
10 Diệp Hoàng Thu
Phó Chủ tịch UBND huyện (VH-XH) Diệp Hoàng Thu
Cơ quan trực thuộc UBND huyện
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Phòng Văn hóa và Thông tin
Email:phongvhtt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
1 Hồ Tấn Đắc
Điện thoại:0918.410.117
Email: ledinhhieu.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Hồ Tấn Đắc
2 Nguyễn Mạnh Chung
Điện thoại:0985.651.459
Email: nguyenmanhchung.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Mạnh Chung
3 Ngô Đức Duy
Điện thoại:0977.704.977
Email: nguyenducduy.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Ngô Đức Duy
4 Bùi Hải Chung
P. Trưởng phòng Bùi Hải Chung
Phòng Nội vụ
Email:phongnv.hbdo@binhphuoc.gov.vn
5 Lê Thị Phương
Điện thoại:
06513.563848
Email: phongnv.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Lê Thị Phương
6 Nguyễn Thế Dương
Điện thoại:
06513.563848
Email: phongnv.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thế Dương
Phòng Tư pháp
7 Nguyễn Thị Thanh Hương
Điện thoại:
0651.3563582
Email: phongtp.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thị Thanh Hương
Phòng Y tế
Email:Phongytehuyenbd@gmail.com
8 Nguyễn Hoài Anh
Điện thoại:
06513.564.020
Email: phongyt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Hoài Anh
9 Nguyễn Thị Ái Nhi
Điện thoại:
06513. 564.021
Email: phongyt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Kế toán trưởng Nguyễn Thị Ái Nhi
Phòng TN-MT
10 Vũ Văn Hiếu
Trưởng phòng Vũ Văn Hiếu
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Email:phongtckh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
11 Văn Công Danh
Điện thoại:
06513.563599
Email: phongtckh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Q. Trưởng phòng Văn Công Danh
12 Lê Đình Việt
Điện thoại:
06513.563599
KTT Lê Đình Việt
13 Nguyễn Thị Hồng
Điện thoại:
06513.563599
Email: nguyenhongtckh@gmail.com
P. Trưởng phòng Nguyễn Thị Hồng
14 Huỳnh Ngọc Phi
Điện thoại:
06513.563599
Email: huynhphibudop@gmail.com
Chuyên viên Huỳnh Ngọc Phi
15 Nguyễn Anh Tuấn
Điện thoại:
06513.563599
Email: anhtuan10487@gmail.com
Chuyên viên Nguyễn Anh Tuấn
16 Đ/c Huyền
Điện thoại:
06513.563599
Chuyên Viên Đ/c Huyền
Phòng LĐTB&XH
Email:phongldtbxh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
17 Nguyễn Thị Năm
Điện thoại:
0918 832385
Email: duongthixuan.hbdo@binhphuoc.gov.vn
P.Trưởng phòng TT Nguyễn Thị Năm
18 Lê Đình Hiệu
Điện thoại:0988933238
Email: nguyenminhphong.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Phó phòng Lê Đình Hiệu
19 Nguyễn Thị Huyền
Điện thoại:
06513.56.35.85
Email: nguyenthihuyen.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Cán bộ Nguyễn Thị Huyền
20 Đinh Thị Lan Anh
Điện thoại:
06513.56.35.85
Email: nguyenthilan.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Cán bộ Đinh Thị Lan Anh
Phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn
Email:phongnnptnt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
21 Nguyễn Minh Phong
Điện thoại:
06513564314
Email: dangtrongnam.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Minh Phong
22 Đoàn Mạnh Quang
Điện thoại:
06513564314
Email: doanmanhquang.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Phó phòng Đoàn Mạnh Quang
23 Trần Tuấn Anh
Điện thoại:
06513563598
Email: trantuananh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trần Tuấn Anh
24 Hồ Thị Đào
Điện thoại:
06513563598
Email: hothidao.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Hồ Thị Đào
25 Trương Công Phước
Điện thoại:
06513563598
Email: truongcongphuoc.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trương Công Phước
26 Trần Trọng Thục
Điện thoại:
06513563598
Email: trantrongthuc.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trần Trọng Thục
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Email:phongktht.hdbo@binhphuoc.gov.vn
27 Nguyễn Văn Phong
Điện thoại:
06513.563578
Email: nguyenvanphong.hdbo@binhphuoc.gov.vn
Phó phòng Nguyễn Văn Phong
28 Vũ Ngọc Hạnh
Điện thoại:
06513.563578
Email: vungochanh.hdbo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Vũ Ngọc Hạnh
29 Nguyễn Văn Sơn
Điện thoại:
06513.563578
Email: nguyenvanson.hdbo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Văn Sơn
Thanh Tra huyện
Email:thanhtrahuyenbudop@gmail.com
30 Trương Đình Bắc
Điện thoại:
06513.563.646
Email: ttr.hbdo@binhphuoc.gov.vn
P. Chánh thanh tra Trương Đình Bắc
Phòng Dân tộc
Email:phongdt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
31 Nguyễn Hùng Cường
Điện thoại:01632369939
06513.564.667
Quyền Trưởng phòng Nguyễn Hùng Cường
32 Nguyễn Văn Tiến
Điện thoại:0977853953
06513.564.667
Cán bộ chính sách Nguyễn Văn Tiến
33 Trần Văn Vinh
Điện thoại:0988372797
06513.564.667
Cán bộ tuyên truyền Trần Văn Vinh
Phòng GD&ĐT
Email:phonggddt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
34 Lê Đình Cóong
Điện thoại:
06513.563.333
Trưởng Phòng Lê Đình Cóong
35 Nguyễn Hữu Nhuận
Điện thoại:
06513.564.087
Email: Huunhuan@gmail.com
P. TP (PTCM TH, CMC-PCGD) Nguyễn Hữu Nhuận
36 Trần Đình Trọng
P. Trưởng phòng Trần Đình Trọng
Các Xã, Thị trấn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
UBND Thị trấn Thanh Bình
1 Võ Hoàng Vũ
Điện thoại:0165.533.5767
0651.6245.907
Chủ tịch Võ Hoàng Vũ
2 Trần Công Kích
Phó chủ tịch Trần Công Kích
3 Trần Văn Triều
PCT Trần Văn Triều
UBND xã Hưng Phước
4 Nguyễn Khắc Huy
Điện thoại:0165.533.5767
0651.6245.907
Chủ tịch Nguyễn Khắc Huy
UBND xã Phước Thiện
5 Nguyễn Đức Thắng
Điện thoại:0946.833.044
0651.3591.135
Chủ tịch Nguyễn Đức Thắng
6 Đặng Văn Sáng
Điện thoại:0974.476.272
0651.3591.008
Phó chủ tịch Đặng Văn Sáng
7 Đinh Văn Bàng
Điện thoại:0983.600.024
0651.3591.141
Phó chủ tịch Đinh Văn Bàng
UBND xã Thiện Hưng
8 Trần Chí Công
Điện thoại:0984.861.090
0651.3557.141
Chủ tịch Trần Chí Công
9 Phạm Hùng Phong
Phó chủ tịch Phạm Hùng Phong
10 Nguyễn Mạnh Cường
PCT Nguyễn Mạnh Cường
UBND xã Thanh Hòa
11 Vũ Viết Duy
Điện thoại:0984.384.397
0651.3590.821
Chủ tịch Vũ Viết Duy
12 Nguyễn Văn Dũng
Điện thoại:0985.996.811
0651.3590.821
Phó chủ tịch Nguyễn Văn Dũng
UBND xã Tân Thành
13 Nguyễn Hữu Dũng
Điện thoại:0988.488.727
0651.3553.707
Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng
UBND xã Tân Tiến
14 Võ Văn Nu
Điện thoại:0919.015.679
0651.3528.043
Chủ tịch Võ Văn Nu
15 Trần Văn Thành
Điện thoại:
0651.3528.341
Phó chủ tịch Trần Văn Thành
16 Dương Văn Gân
Điện thoại:0979.765.766
0651.3528.341
Phó chủ tịch Dương Văn Gân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây