Cơ quan trực thuộc UBND huyện

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

 •   24/11/2015 03:45:23 PM
 •   Đã xem: 1160
 •   Phản hồi: 0
Tên cơ quan: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bù Đốp. Số điện thoại liên hệ: 06513.563578 Email: phongkthtbd@gmail.com hoặc phongktht.hdbo@binhphuoc.gov.vn   1   Ban lãnh đạo   Họ và tên Chức vụ Số ĐT bàn Email 1.1 Tạ Đình Quảng   Trưởng phòng   06513.563578 1.2 Nguyễn Văn Phong Phó phòng 06513.563578 nguyenvanphong.hdbo@binhphuoc.gov.vn   2   Chuyên viên, cán sự của Phòng   Họ và tên Chức vụ Số ĐT bàn Email 2.1 Vũ Ngọc Hạnh Chuyên viên 06513.563578 vungochanh.hdbo@binhphuoc.gov.vn 2.2 Nguyễn Văn Sơn Chuyên viên 06513.563578 nguyenvanson.hdbo@binhphuoc.gov.vn 2.3 Văn Công Danh Chuyên viên    
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

 •   24/11/2015 03:36:01 PM
 •   Đã xem: 1341
 •   Phản hồi: 0
  1 Ban lãnh đạo Chức vụ Điện thoại bàn Email 1.1 Nguyễn Hoài Anh Trưởng phòng 06513. 564. 020 phongyt.hbdo@binhphuoc.gov.vn 2 CBCNV       2.1 Nguyễn Thị Aí Nhi Kế toán trưởng 06513. 564.021 phongyt.hbdo@binhphuoc.gov.vn 2.2 Đàm Văn Thịnh NV 06513. 564.021 phongyt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

 •   24/11/2015 03:32:10 PM
 •   Đã xem: 1049
 •   Phản hồi: 0
Tên cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước Đ/c: 108 Đường Hùng Vương- TT.Thanh Bình – Bù Đốp – Bp. ĐT: 0651.3563590 fax: 06513.563.590. Email: phongvhtt.hbdo@binhphuoc.gov.vn     STT     BAN LÃNH ĐẠO PHÒNG   Họ và tên Chức vụ ĐT Email 1 Nguyễn Văn Thịnh Trưởng phòng 0918.615.570 nguyenvanthinh.hbdo@binhphuoc.gov.vn 2 Lê Đình Hiệu P. Trưởng phòng 0918.410.117 ledinhhieu.hbdo@binhphuoc.gov.vn 2 Thùy Dương P. Trưởng phòng         CÁN BỘ 1 Nguyễn Mạnh Chung Chuyên viên 0985.651.459  nguyenmanhchung.hbdo@binhphuoc.gov.vn 2 Ngô Đức Duy Chuyên viên 0977.704.977   nguyenducduy.hbdo@binhphuoc.gov.vn   3 Nguyễn Thị Bích Huệ Chuyên viên 0972.491.340  nguyenthibichhue.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

 •   24/11/2015 03:27:35 PM
 •   Đã xem: 1291
 •   Phản hồi: 0
Tên cơ quan: Phòng Tài chính – kế hoạch huyện Bù Đốp. Số điện thoại liên hệ: 06513.563599 Mail: phongtckh.hbdo@binhphuoc.gov.vn   1   Ban lãnh đạo     Họ và tên Chức vụ Số ĐT bàn Email 1.1 Nguyễn Anh Tài     Trưởng phòng     06513.563599 phongtckh.hbdo@binhphuoc.gov.vn 1.2      Đỗ Minh Thắng P. Trưởng phòng 06513.563599 phongtckh.hbdo@binhphuoc.gov.vn   2   Chuyên viên, cán sự của Phòng   Họ và tên Chức vụ Số ĐT bàn Email 2.1 Lê Đình Việt  KTT 06513.563599   2.2 Vũ Viết Tiệp  Chuyên viên 06513.563599   2.3 PhạmThị Thúy Hằng Chuyên viên 06513.563599 phamthithuyhang1981@gmail.com 2.4 Nguyễn Thị Hồng Chuyên viên 06513.563599 nguyenhongtckh@gmail.com 2.5 Huỳnh Ngọc Phi Chuyên viên 06513.563599 huynhphibudop@gmail.com 2.6 Nguyễn Anh Tuấn Chuyên viên 06513.563599 anhtuan10487@gmail.com 2.7 Nguyễn Thị Hoàng Yến Cán sự 06513.563599 hoangyen241288@gmail.com 2.8 Đ/c Huyền Chuyên Viên 06513.563599  
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

 •   24/11/2015 03:17:14 PM
 •   Đã xem: 1409
 •   Phản hồi: 0
Tên cơ quan:   Phòng Nội vụ huyện Bù Đốp Điện thoại   :  06513.563.848; 06513.564.339 Địa chỉ Email:  phongnv.hbdo@binhphuoc.gov.vn Ban Lãnh đạo Họ tên Chức vụ Số ĐT bàn Email Lê Thị Phương Trưởng phòng 06513.563848 phongnv.hbdo@binhphuoc.gov.vn Nguyễn Minh Phong Phó Trưởng phòng 06513.563848 phongnv.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Tổ chức

Tổ chức

 •   24/11/2015 03:07:56 PM
 •   Đã xem: 979
 •   Phản hồi: 0
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

 •   06/10/2014 04:33:20 PM
 •   Đã xem: 1065
 •   Phản hồi: 0
Tên cơ quan: Phòng GD&ĐT Bù Đốp        Số điện thoại liên hệ: 0651.3563586       Email: pgd@budop.edu.vn và phonggddt.hbdo@binhphuoc.gov.vn       Website đơn vị: budop.edu.vn                   STT Họ và tên Chức vụ Số ĐT bàn Email   1 Ban lãnh đạo 1.1 Lê Đình Coong Trưởng Phòng 06513.563.333     1.2  Vũ Thị Chiến P. TP (PTCM MN, THCS) 06513.563.786 chienpgd@gmail.com   1.3  Nguyễn Hữu Nhuận P. TP (PTCM TH, CMC-PCGD) 06513.564.087 Huunhuan@gmail.com  
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

 •   06/10/2014 04:24:50 PM
 •   Đã xem: 951
 •   Phản hồi: 0
Stt Họ và tên Chức vụ Số ĐT bàn Địa chỉ Email 1   Phạm Hữu Long   Chánh thanh tra 06513.563.597 ttr.hbdo@binhphuoc.gov.vn 2   Trương Đình Bắc   P. Chánh thanh tra 06513.563.646 ttr.hbdo@binhphuoc.gov.vn
THÔNG TIN CHUNG

THÔNG TIN CHUNG

 •   06/10/2014 04:17:36 PM
 •   Đã xem: 1065
 •   Phản hồi: 0
Tên gọi: Phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước Số điện thoại: 06513563598 – 06513564314 Email: phongnnptnt.hbdo@binhphuoc.gov.vn hoặc nongnghiepbudop@gmail.com STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI ĐỊ CHỈ MAIL 01 Huỳnh Thanh Vũ Trưởng phòng 06513564314 huynhthanhvu.hbdo@binhphuoc.gov.vn 02 Đặng Trọng Nam Phó phòng dangtrongnam.hbdo@binhphuoc.gov.vn   03 Đoàn Mạnh Quang Phó phòng doanmanhquang.hbdo@binhphuoc.gov.vn   04 Trần Tuấn Anh Chuyên viên 06513563598 trantuananh.hbdo@binhphuoc.gov.vn 05 Hồ Thị Đào hothidao.hbdo@binhphuoc.gov.vn   06 Đỗ Thị Hoài Nhi dothihoainhi.hbdo@binhphuoc.gov.vn   07 Trương Công Phước truongcongphuoc.hbdo@binhphuoc.gov.vn   08 Trần Trọng Thục trantrongthuc.hbdo@binhphuoc.gov.vn   09 Đoàn Thị Hoài Nhi doanthihoainh.hbdo@binhphuoc.gov.vn  
Tổ chức

Tổ chức

 •   06/10/2014 04:12:35 PM
 •   Đã xem: 916
 •   Phản hồi: 0
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

 •   06/10/2014 03:40:12 PM
 •   Đã xem: 1278
 •   Phản hồi: 0
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại bàn Email 1 Nguyễn Thị Thanh Hương Trưởng phòng 0651.3563582 phongtp.hbdo@binhphuoc.gov.vn 2 Trần Thị Hương Loan Chuyên viên 3 Nguyễn Hùng Vương Chuyên viên 4 Lê Đức Thuấn Cán bộ
THÔNG TIN CHUNG

THÔNG TIN CHUNG

 •   27/03/2014 11:09:47 PM
 •   Đã xem: 405
 •   Phản hồi: 0
1. Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra huyện a. Tổ chức: Thanh tra huyện Bù Đốp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Bù Đốp. b. Chức năng của Thanh tra huyện Bù Đốp: giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
THÔNG TIN CHUNG

THÔNG TIN CHUNG

 •   27/03/2014 09:52:14 PM
 •   Đã xem: 207
 •   Phản hồi: 0
Quy định chung 1/. Văn phòng HĐND-UBND huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, chịu sự chỉ đạo quản lý toàn diện và trực tiếp của UBND huyện. Đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của văn phòng HĐND-UBND Tỉnh. Văn phòng HĐND-UBND huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước theo quy định.
Thông tin chung

Thông tin chung

 •   25/02/2014 04:31:01 PM
 •   Đã xem: 278
 •   Phản hồi: 0
a. Về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan: - Chức năng: Căn cứ Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của UBND tỉnh Bình Phước về thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước: Phòng Dân tộc là cơ quan chuyên môn, tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn huyện.
THÔNG TIN CHUNG

THÔNG TIN CHUNG

 •   25/02/2014 04:28:13 PM
 •   Đã xem: 442
 •   Phản hồi: 0
I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng: 1. Vị trí, chức năng: Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp, tiểu thủ công nghiêp, thương mại, xây dựng, phát triển đô thị, kiến trúc, quy hoạch xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông, khoa học công nghệ trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.
THÔNG TIN CHUNG

THÔNG TIN CHUNG

 •   25/02/2014 04:20:07 PM
 •   Đã xem: 350
 •   Phản hồi: 0
Tên gọi: Phòng Y tế huyện Bù Đốp – tỉnh Bình Phước Số điện thoại: 06513564020 – 06513564021 Email : Phongytehuyenbd@gmail.com. A/ Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Phòng Y tế: Phòng y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, chịu sự quản lý trực tiếp của UBND huyện về tổ chức, biên chế và công tác, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.
Danh mục
Niên giám thống kê
Thông tin quy hoạch
Thủ tục hành chính
Đề tài khoa học
Công báo Bình Phước
Công báo chính phủ
Chính phủ
Bảo vệ biển đảo
Xây dựng nông thôn mới
Người LĐ và Doanh nghiệp
Đạo đức HCM
Hướng tới bầu cử
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập10
 • Hôm nay2,199
 • Tháng hiện tại19,232
 • Tổng lượt truy cập13,611,990
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây